Je kúrenie drevom ekologické?

Kúrenie drevo

Téma istoty zásob pri energetických nosičoch je v súčasnosti najdôležitejším argumentom pri rozhodovaní o tom, aký druh vykurovacieho telesa si človek zaobstará. Slovensko má minimálne zdroje fosílnych palív, dováža takmer 90 % primárnych energií.

Plynová kríza v roku 2009 len potvrdila našu závislosť od zahraničných dodávateľov. Využívanie obnoviteľných zdrojov, ku ktorým patrí aj drevná biomasa, nám zabezpečí nielen nezávislosť pri vykurovaní od dodávok fosílnych palív, ktorých zásoby sa nezadržateľne míňajú, ale má aj veľký ekologický význam. Biomasa má nezastupiteľnú úlohu v znižovaní skleníkových plynov, hlavne CO2. Tým, že rastliny počas rastu odčerpávajú CO2, dochádza k znižovaniu jeho koncentrácie v ovzduší.

Ľudia sa obávajú či onedlho bude ešte dostatok energetických surovín

Pritom nám rastú priamo pred domom. Najväčšie množstvo energie sa spotrebováva na teplo, viac ako na elektrinu alebo dopravu. Drevo je po mnoho miliónov rokov jedným z najdôležitejších palivovým zdrojom, patrí k obnoviteľným zdrojom a je ho možné využívať na vykurovanie, bez toho aby došlo k narušeniu prirodzených ekosystémov. Les pokrýva okolo 40 % Slovenska – presne 1.933.600 ha (údaj z roku 2008) je zalesnených – pričom táto výmera sa od roku 1950 nepretržite zvyšuje. Slovensko výrazne zaostáva vo využívaní biomasy na výrobu tepla v porovnaní s inými európskymi krajinami, v Dánsku je to 23 %, vo Švédsku dokonca 27 % a na Slovensku len 0,3 % využitej biomasy.

V krboch a peciach sa ako palivo z kategórie biomasy využíva kusové drevo alebo drevný odpad vo forme brikiet a peliet.

Palivové drevo

Palivové drevo zahŕňa kusy kmeňov a odrezky, ktoré vznikajú ako odpad pri manipulácii s drevom. Najlepšiu výhrevnosť má tvrdé drevo, ako dub, buk. Tvrdé drevo horí jasným plameňom a produkuje veľa žeravých uhlíkov, ktoré dlho vyžarujú teplo. Výhrevnosť dreva závisí od jeho vlhkosti, čím vyššia vlhkosť, tým menšia výhrevnosť.

Drevené brikety

Drevené brikety sú vyrobené z čistých pilín pri vysokom tlaku a vysokej teplote, bez akýchkoľvek chemických prímesí. Svojimi vlastnosťami sa najviac podobajú drevu, avšak majú vyššiu hustotu a výhrevnosť. Brikety majú vysokú výhrevnosť cca 17,9 MJ/kg, čo takmer zodpovedá výhrevnosti čierneho uhlia. Brikety sa vyrábajú v rôznych tvaroch a veľkostiach. Ich hlavnou výhodou je vysoká výhrevnosť a jednoduchá manipulácia, dobrá skladovateľnosť.

Pelety

Peleta je granula kruhového prierezu s priemerom najčastejšie okolo 6 až 8 mm a dĺžkou 5 až 30 mm. Pelety sú palivom zo 100 % prírodného materiálu. Základnou surovinou na výrobu peliet sú piliny a hobliny, tvoriace odpad drevospracujúceho priemyslu. Výroba peliet prebieha bez prídavku chemicko-syntetických látok. Surovina je pri vysokom tlaku zhutnená a zlisovaná do malých granúl. Výhody peliet sú najmä vysoká výhrevnosť (až do 19 GJ/t), nízky obsah vody (do 8 %), nízke nároky na skladovacie priestory (okolo 650 kg/m3), obnoviteľný zdroj energie na vykurovanie V prípade peliet je veľkou výhodou aj možnosť bezobslužnej plnoautomatickej prevádzka a regulácie.

Záver

Výhody drevnej biomasy: domáca surovina – nezávislosť od zahraničných dodávateľov, podpora domáceho hospodárstva, zamestnanosti, obnoviteľnosť zdrojov, ekológia, nezávislosť od centrálnych dodávateľov energetických surovín a prijateľná cena. Okrem týchto výhod, k tomu patrí ešte výhoda, ktorá spôsobila, že sa kachľová pec stáva čoraz obľúbenejším a žiadanejším zdrojom vykurovania – pocit blaha a pohody. Praskot dreva a pohľad do hry plameňov, ktoré vytvoria príjemnú atmosféru a teplo domova, k tomu ešte vedecky preukázaný pozitívny vplyv príjemného sálavého tepla na organizmus človeka, toto nenahradí žiadne iné vykurovacie teleso.

Pre nerozhodných záujemcov ešte pripájam jednu informáciu – 1.000 litrov vykurovacieho oleja môžeme nahradiť šiestimi kubickými metrami tvrdého dreva (ako dub, buk breza alebo agát), alebo že vykurovací výkon tohto množstva oleja môže byť tiež dosiahnutý so siedmymi až ôsmymi metrami kubickými mäkkého dreva (jedľa, vŕba). Keď to zhrnieme 1 liter oleja môže byť nahradený menej ako troma kilami dreva. Pocit tepla a pohody je k tomu grátis.

Kontakujte nás

Máte nejaké otázky, alebo potrebujete poradiť s výberom? Kontaktujte nás na tel. čísle 0905 520 569, alebo použite kontaktný formulár a my vás budeme kontaktovať.

CAPTCHA
Opíšte text z obrázku
Obrázková CAPTCHA
Vložte znaky zobrazné na obrázku.