Teplovodný krb - teplo domova

Teplo domova – nezávislé ekologické riešenia

Domov – pri tomto slove sa nám vynárajú myšlienky na teplo, bezpečie, istotu. Aby sme si tým mohli byť istí za každých okolností, je v dnešnej dobe viac ako dôležité sa osamostatniť od fosílnych palív. Zabezpečte si nezávislý ekologický zdroj, ktorý vám vytvorí teplo domova.

IGNIS KRBY suché drevo

Teplo domova pomocou krbu či pece

Existuje viacero ekologických riešení, ktoré vám zaručia teplo domova vždy, keď ho budete potrebovať. Medzi tie najdostupnejšie riešenia, ktoré máte na dosah ruky, patrí vykurovanie pomocou krbu či pece. Keďže drevo je naša domáca komodita, sme pri jej zadovážení nezávislí od okolitých štátov.

Spaľovaním kvalitnej biomasy chránite životné prostredie, keďže pri ňom nedochádza ku globálnemu otepľovaniu. Pri kúrení pomocou palivového dreva, brikiet atď nepotrebujete dodávky elektrickej energie, plynu či iných fosílnych palív.

Zvolením správneho typu krbu si dokážete okrem tepla zadovážiť aj teplú vodu, čo značí ďalšie odľahčenie od nákladov na ohrev vody.

Teplovodný krb môže predstavovať hlavný zdroj vykurovania vášho domu a ohrev teplej úžitkovej vody. Prebytočné teplo si ukladá do akumulačnej nádrže a dom si ho odoberá podľa potreby. Kúrenie teplovodným krbom nie je len príjemnou záležitosťou, kedy si užívate oheň v krbe podľa želania, ale aj ekonomicky efektívnym spôsobom ako si zabezpečiť teplo domova.

Akumulačný sálavý krb vám zabezpečí dostatok tepla hodiny po vyhasnutí ohňa v pahrebe. Akumulačná masa sála do priestoru zdravé suché teplo. Výhody sálavého tepla pre alergikov, reumatikov i deti sme rozviedli v tomto článku – klikni TU. A pokiaľ sa rozhodnete o doplnok vo forme sálavých stien, tak pomocou akumulačného krbu si vyhrejete aj ďalšie miestnosti v dome.

Moderná kachľová pec od kachliarskych odborníkov sa vám odvďačí zdravým sálavým teplom, ktoré imituje slnečné žiarenie. Teplotnými zónami, kedy sa sami rozhodnete, aké teplo je pre vás v danú chvíľu to pravé. No aj zníženou potrebou prikladania palivového dreva. Správnym nadimenzovaním kachľovej pece vám jedna dávka zabezpečí vykurovanie priestoru na 12 hodín. Pomocou kachľovej pece si viete vytvoriť svoje domáce wellness centrum, kde si môžete prehriať svoje telo na príjemne nahriatej lavičke.

Moderná kachľová pec od kachliarskych odborníkov sa vám odvďačí zdravým sálavým teplom, ktoré imituje slnečné žiarenie. Teplotnými zónami, kedy sa sami rozhodnete, aké teplo je pre vás v danú chvíľu to pravé. No aj zníženou potrebou prikladania palivového dreva. Správnym nadimenzovaním kachľovej pece vám jedna dávka zabezpečí vykurovanie priestoru na 12 hodín. Pomocou kachľovej pece si viete vytvoriť svoje domáce wellness centrum, kde si môžete prehriať svoje telo na príjemne nahriatej lavičke.

IGNIS krby - sortiment - kachľová pec
Klimatické zmeny a kachliarstvo

Klimatické zmeny – je budúcnosť kachliarstva ohrozená?

Teplo z dreva – obnoviteľné, domáce, CO2 neutrálne

Na našej planéte nastávajú veľké klimatické zmeny a tieto zmeny nás nemôžu nechať ľahostajnými. Je však potrebné presnejšie určiť zdroj znečistenia a hľadať funkčné riešenia. Práve preto by sme radi objasnili základné pojmy a vysvetlili chybné interpretácie, ktoré vedú k nesprávnym rozhodnutiam. Zároveň vám navrhujeme aj najvhodnejšie riešenia.

Klimatické zmeny a základné pojmy

Skôr, ako sa zamyslíme nad budúcnosťou kachliarstva, si predstavme základné pojmy, ktoré sú spájané s klimatickými zmenami.

Fosílne palivá

Slovo „fosílne“ pochádza z latinského slova „fossilis“ a znamená vykopaný. Fosílne palivo je nerastná surovina, ktorá vznikla v minulých geologických obdobiach ako výsledok premeny odumretých zvyškov rastlín a tiel živočíchov bez prístupu vzduchu. Fosílne palivá obsahujú vysoké percento uhlíka.

Všeobecne ide o rôznorodé látky:

 • uhlie – horľavé sedimentárne horniny
 • zemný plyn
 • ropa – kvapalné produkty premeny organických látok

Vek organizmov, z ktorých vznikli fosílne palivá predstavuje milióny rokov. Aj keď fosílne palivá vznikajú prostredníctvom prírodných procesov, vo všeobecnosti ich považujeme za neobnoviteľné zdroje, lebo ich vytvorenie trvá milióny rokov a sú využívané  rýchlejšie, ako sa stihnú vytvoriť nové.

Skleníkový efekt – globálne otepľovanie a jeho vplyv na klimatické zmeny

Používanie fosílnych palív vyvoláva vážne obavy o životné prostredie. Spaľovanie fosílnych palív vyprodukuje približne 21,3 miliardy ton (21,3 gigaton) oxidu uhličitého (CO2) v priebehu jedného roka. Odhaduje sa, že prírodné procesy môžu absorbovať iba polovicu z tohto množstva, takže každoročne vidíme čistý nárast atmosférického oxidu uhličitého o 10,65 miliardy ton (jedna tona atmosférického oxidu uhličitého sa rovná 3,7 tonám oxidu uhličitého).

Oxid uhličitý patrí medzi skleníkové plyny, ktorý zvyšuje radiačné pôsobenie a tak prispieva ku globálnemu otepľovaniu. To spôsobuje, že sa priemerná teplota povrchu planéty zvyšuje. A tak podľa názoru mnohých klimatológov to má výrazné vedľajšie účinky spôsobujúce klimatické zmeny. Z tohto dôvodu celosvetové zámery hľadania obnoviteľných zdrojov energie sú zamerané na zníženie produkcie skleníkových plynov.

Obnoviteľné palivá ako riešenie na klimatické zmeny

Obnoviteľné zdroje energie (OZE) sú také zdroje, ktoré sa prirodzene obnovujú v priebehu ich využívania. Ide o také zdroje energie, ktoré sa prirodzene vyskytujú v blízkosti zemského povrchu. Sú to zásoby, ktoré sa obnovujú aspoň tak rýchlo, ako sú spotrebovávané. V ich čerpaní možno hypoteticky pokračovať ďalšie miliardy rokov – v podstate, kým bude svietiť Slnko. Konkrétne ide o:

 • slnečné žiarenie
 • veternú energiu
 • vodnú energiu
 • energiu prílivu
 • geotermálnu energiu
 • biomasu atď.

V roku 2006, približne 18 % celkovej svetovej spotreby energie pochádzalo z obnoviteľných zdrojov energie; Z toho 13 % pochádzalo z tradičnej biomasy spôsobmi, akým je spaľovanie dreva. Okrem toho vodná energia bola ďalším najväčším obnoviteľným zdrojom, poskytujúca 3 %, nasledovaná horúcou vodou na vykurovanie, ktorá prispela 1,3 %. Moderné technológie, ako geotermálna, veterná, slnečná a energia oceánu spolu tvorili asi 0,8 % konečnej spotreby energie. Technický potenciál pre ich využitie je veľký, presahujúci všetky ostatné dostupné zdroje.

Klimatické zmeny, rastúce ceny ropy a zvyšujúce sa vládne podpory podmieňujú neustály vznik novej legislatívy a komercializáciu. Z tohto dôvodu európski lídri sa v marci 2007 zhodli na spoločnom postupe, podľa ktorého do roku 2020 dosiahne celoeurópska výroba energie z obnoviteľných zdrojov 20 %. Ďalej sa zhodli na znížení emisií oxidu uhličitého, ktorý sa považuje za jednu z príčin globálneho otepľovania.

Výhody moderných vykurovacích systémov na drevo (krby, pece a pod.) sú jednoznačné

 •  Ochrana životného prostredia – spaľovanie dreva neprispieva ku globálnemu otepľovaniu našej planéty
 •  Drevo je naše domáce palivo
 •  Prevádzkové náklady patria medzi najvýhodnejšie
 •  Komfort a jedinečná tepelná pohoda
 •  Nezávislosť – kúrenie v krbe alebo peci je jediné kúrenie, ktoré funguje aj bez elektriky

Typy biomasy

Pri spaľovaní dreva sa uvoľní len také množstvo CO2, aké príjme strom počas svojho života do identického množstva drevnej hmoty. Kúrenie palivovým drevom, drevnou štiepkou alebo peletami je teda CO2 neutrálne a prispieva tak výrazne k ochrane životného prostredia. Ten, kto sa rozhodne pre drevo ako zdroj kúrenia, prispieva do veľkej miery k ochrane životného prostredia. Okrem iného sa podieľa na bránení otepľovaniu atmosféry a iným klimatickým zmenám.

Nevyčerpateľný zdroj: les ako slnečná elektráreň

Stromy a rastliny premieňajú neustálym chemickým procesom energiu slnečného žiarenia do biomasy:

Slnko + CO2 = biomasa
Biomasa = energia + CO2

A tak drevo je čistá naakumulovaná slnečná energia, ktorá sa pri spaľovaní opätovne uvoľňuje.

 

Cyklus CO2

Ekológia vykurovania drevom a vysokoúčinnou kachľovou pecou

Na začiatok drevo patrí k obnoviteľným zdrojom suroviny, navyše Slovensko sa vyznačuje vysokou mierou lesnatosti a zásobami dreva. Pri vyváženom hospodárení s lesmi, tzn. podiel ťažby z celkového bežného prírastku bude vždy menší, dochádza k stálemu narastaniu zdroja drevnej suroviny a stálej šetrnosti lesa. Slovensko takýto princíp hospodárenia skutočne zachováva, o čom svedčí zelená správa Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky za rok 2010.

 

Autor článku: Ing. Robert Šalvata
prezident medzinárodného zväzu kachliarov VEUKO,
člen Cechu kachliarov a konateľ J&R INSPIRE spol. s r.o.

Zdroj údajov: Wikipedia, Österreichischer Biomasse-Verband, Analýza nákladov na vykurovanie rodinného domu: Projekt J&R INSPIRE v spolupráci s Technickou Univerzitou vo Zvolene.

Uverejnené na základe súhlasu autora podľa článku TEPLO Z DREVA JE OBNOVITEĽNÉ, DOMÁCE, CONEUTRÁLNE 

Counterfeit medicaments are putting the whole world at risk

Brunner hybridný vykurovací systém

BRUNNER – efektívne využitie prebytočnej elektrickej solárnej energie

Eggenfelden – pre modernú vykurovaciu centrálu bola firma Ulrich Brunner GmbH ocenená cenou „Inovácia na trhu vykurovania 2016“ v kategórii vykurovacej techniky. Odovzdávanie cien prebehlo v Berlíne na kongrese Vykurovania s mobilným a akumulačným teplom. „Vykurovacia centrála Brunner sa neustále ďalej vyvíja podľa najnovších technických trendov, teraz už aj v spojení s elektrickou solárnou energiou. Takto je možné zrealizovať takmer ľubovoľné hybridné vykurovacie systémy s minimálnou náročnosťou na inštaláciu.“, toto je stanovisko odbornej poroty. Hodnotiace kritériá boli okrem iného využitie inovácií pre životné prostredie a užívateľa ako aj preukázateľnú perspektívu do budúcnosti.

Brunner vykurovacia centrála

 

Brunner obvod

Brunner vykurovacia centrála (Brunner Heizzentrale – BHZ) pozostáva z hydraulického boxu, ktorý je možné kedykoľvek inštalovať a rozšíriť u zákazníka s minimálnym montážnym nákladom. BHZ vznikla z úvahy vyvinúť hybridný vykurovací systém s perspektívou budúcnosti. Požiadavkou bolo, aby efektívne spojil do jedného systému rôznorodé zdroje energie (solárne zariadenie s a bez systémového rozdelenia, príprava teplej úžitkovej vody cez doskový výmenník alebo bojler, vykurovacie okruhy, pripojenie fotovoltaiky, kotol na plyn, olej, biomasu, tepelné čerpadlo a prípadne iné zdroje).

Celé zariadenie je ovládané centrálne cez jediný grafický displej. Toto umožňuje užívateľovi jednoduchú a zrozumiteľnú obsluhu. Akumulačná nádrž je prispôsobená tomuto systému a bezchybne zvláda manažment všetkých tepelných ziskov jednotlivých zdrojov. Jej vylepšená konštrukcia zohľadňuje aj požiadavky na optimálne vrstvenie tepelných ziskov zo solárnej energie a biomasy ako aj na aktivitu zvýšených objemových prietokov tepelných čerpadiel.

BHZ a fotovoltaika

Možnosť pripojenia fotovoltaiky do BHZ je logickým výsledkom neustálych pozorovaní a aktuálneho vývoja na trhu. Klesajúce ceny fotovoltaických zariadení si vyžadujú nové možnosti pre zmysluplné využitie prebytkov vyrobenej elektrickej solárnej energie a jej účinnom zapojení do vykurovacieho systému. Väčšina doteraz existujúcich riešení na trhu to rieši tak, že cez zber prebytkov energie sa riadi elektrický ohrev vody. Ako dôležitá funkcia v popredí je síce premena elektrickej energie na teplo, ale bez toho, že by sa skutočne zachytil celý prebytok. Výkony cez 3 kW nie sú možné a pri intenzívnom slnečnom žiarení sa často nedá získané teplo dať k dispozícii vo využiteľnom teplotnom rozsahu. Dodatočný zdroj energie musí byť takto aktívny.

Brunner – riešenie budúcnosti

Brunner riešenie ako ďalší modul BHZ prísne vrství solárne zisky a to aj pri slabom slnečnom žiarení. Aj pri uskladňovaní prebytkov elektrickej solárnej energie nie je potrebná dodatočná podpora, napríklad čerpadlami. Nevznikajú ani straty žiarením cez externé komponenty. Pri intenzívnejšom a dlhšom slnečnom žiarení sa vykurovacia centrála BRUNNER s vysoko efektívnym čerpadlom s regulovateľnými otáčkami stará o starostlivé vrstvenie do akumulačnej nádrže. So stupňovito regulovaným vykurovacím výkonom do 9 kW sa ukladajú prebytkové zisky solárnej elektrickej energie do akumulačnej nádrže vo využiteľnom teplotnom rozsahu. Týmto sú zabezpečené vysoké, respektíve prevažne solárne krycie stupne. Táto regulácia výkonu spĺňa všetky požiadavky technických podmienok zapojenia nemeckého prevádzkovateľa siete a dodávateľa energie.

Z pripojenia fotovoltaiky profituje rovnako zákazník aj kúrenár. Vzniká takto opticky a technicky dokonalé technické vykurovacie zariadenie. Nákladmi je porovnateľné s bežnými inštaláciami. Aj napriek svojej rozsiahlej komplexnosti je možné Brunner vykurovaciu centrálu ovládať jednou reguláciou a plne jej rozumieť. To je základom pre úplné využitie možností prevádzky. Zároveň sa plnohodnotne využíva prebytok elektrickej solárnej energie s profesionálnym využitím. Brunner vykurovacie zariadenia sú zárukou budúcnosti.

Všetko pre spokojnosť zákazníka

Predmontovaná hydraulika zabráni chybám pri inštalácii a možným negatívnym vplyvom nesprávne zladených komponentov alebo nezladených viacerých elektronických regulácií rôznych zariadení. Krátky čas montáže a dokonalá inštalácia sú dôležitým prvkom pre spokojnosť zákazníka. Nakoniec vie takto remeselník poskytnúť konečnému užívateľovi novú formu využitia prebytku solárnej elektrickej energie pre účely vykurovania a prípravy teplej úžitkovej vody. Zároveň sú pri Brunner systéme jasne definované rozhrania medzi profesiami kúrenára a elektrikára.

Článok spracoval Ing. Robert Šalvata, J&R Inspire spol.s r.o. / Foto: Brunner

 

Counterfeit medicaments are putting the whole world at risk

Správne kúrenie v kachľovej peci či krbe

Aj dokonale navrhnutý krb či kachľová pec nie je zárukou, že nebude škodlivý pre životné prostredie. Základom je správne kúrenie. Uvedomte si, že to, čo spaľujete, musíte aj dýchať. A toto ovzdušie tu zanechávate nie len pre vás ale aj pre vaše deti a ďalšie generácie.

Správne kúrenie v jednotlivých bodoch

Správnemu kúreniu sa treba naučiť. Pokiaľ budete dodržiavať našich desatoro správneho kúrenia, tak sa vám váš krb či kachle odvďačia príjemným teplom a menšími výdavkami na palivové drevo. Vo videu nižšie vám prinášame dobre mienené rady a tipy ako si predĺžiť životnosť vášho diela:

Teplovodný krb

 1. Základom je používanie vhodného paliva – palivové drevo (vlhkosť 10 – 15%) alebo brikety
 2. Správne naloženie dreva – Na spodok ukladajte pevné drevo, naň menšie polienka a triesky a pomedzi ne kúsky podpaľovača. Papier na iniciovanie ohňa používajte čo najmenej. Zostáva po ňom veľa popola. Rovnako sa vyhýbajte ropným produktom či tekutým podpaľovačom. Ideálnejším riešením je tuhý podpaľovač, ktorý si viete zakúpiť v špecializovaných predajniach.
 3. Správne zakúrenie „zhora“ – Vďaka iniciácii ohňa zhora skôr prehrejeme komín a tým zabezpečíme jeho správnu funkciu. Ako náhle si komín „uvedomí“ teplotný rozdiel, tak začne ťahať. Zároveň je to šetrné k životnému prostrediu. Pri tomto spôsobe zakúrenia vzniká menšie množstvo dymu a emisii. Podmienka je samozrejme suché drevo (do 20% vlhkosti – sušené dva roky) a spotrebič musí mať aj sekundárny prívod vzduchu.

Vo videu môžete vidieť postup ako správne zakladať oheň:

 1. Rozhorenie – klapka je otvorená na maximum
 2. Horenie – regulácia prívodu vzduchu klapkou na 50% 
 3. Dohorievanie
 4. Pahreba – klapku na prívod vzduchu do ohniska aj komínovú klapku postupne zatvárame aby sme predišli stratám tepla cez komín
 5. V prípade, že chcete ešte prikladať palivové drevo, tak neotvárajte dvierka počas horenia ale novú dávku ukladajte až na žeravú pahrebu

Pevne veríme, že si osvojíte pravidlá pre správne kúrenie a že si uvedomíte, že každý jeden z nás prispieva k tomu, v akom stave je naše životné prostredie. A tak začnite od seba a pri kúrení premýšľajte ekologicky so zreteľom na naše ďalšie generácie.

YouTube video

 

Counterfeit medicaments are putting the whole world at risk

 

Prevádzkové náklady - pôdorys analyzovaného domu

Prevádzkové náklady a ekológia vykurovania – hľadáte optimálne riešenie?

Možno ste pred rozhodnutím, aký typ vykurovania je pre váš dom najvhodnejší v závislosti ekológia verzus prevádzkové náklady. Rozhodnutie nie je jednoduché, pretože ponuka vykurovacích systémov na trhu je rozsiahla a nie je ľahké objektívne porovnať výhody a nevýhody.

Prevádzkové náklady

Jedným z dôležitých parametrov sú prevádzkové náklady. Koľko vlastne ročne stojí vykúrenie domu pri rôznych zdrojoch tepla? Práve preto sme oslovili v tejto otázke kompetentných, ktorými sú špecialisti z Technickej univerzity vo Zvolene.

Technická univerzita vypracovala analýzu nákladov na vykurovanie rodinného domu. Analýza bola vypracovaná pre rôzne zdroje a spôsoby vykurovania. Pre analýzu nákladov na vykurovanie rôznymi zdrojmi a spôsobmi vykurovania je vybraný dvojpodlažný (prízemie, podkrovie) rodinný dom (RD) s pôdorysným rozmerom 9,75 x 9,75 m, so zastavanou plochou 95 m2 a úžitkovou plochou 154 m2 (prízemie 78 m2, podkrovie 76 m2). Dom nie je podpivničený, založený na základových pásoch. Analýza problematiky vykurovania – výpočet tepelno-technických vlastností, tepelných strát, mernej potreby tepla na vykurovanie, spotreby energie rôznymi spôsobmi vykurovania a pod. je vypracovaná v súvislosti s normami STN 73 0540, STN EN ISO 6946, STN EN ISO 13370, STN EN ISO 10211, STN EN ISO 10077-1 a STN EN ISO 13790.

Ceny energií sú získané z oficiálnych verejne dostupných cenníkov, ktoré sú uverejnené na internete.

Ekológia vykurovania drevom a vysokoúčinnou akumulačnou kachľovou pecou

Drevo patrí k obnoviteľným zdrojom suroviny a Slovensko sa vyznačuje vysokou mierou lesnatosti a zásobami dreva. Navyše pri vyváženom hospodárení s lesmi, to zn. podiel ťažby z celkového bežného prírastku bude vždy menší, dochádza k stálemu narastaniu zdroja drevnej suroviny a stálej šetrnosti lesa.

Drevo počas svojho rastu naakumuluje ďaleko viac CO2, ako ho uvoľní pri spaľovaní. A tak bilancia je vysoko záporná. Vyššie uvedené hodnoty a tabuľky ešte nezohľadňujú širšie súvislosti spôsobu vykurovania s dopadom na životné prostredie a celkovú spotrebu energie, kde budovy spotrebovávajú až 40 % celkovej vyrobenej energie.

Prvotnú potrebu energie v mieste jej výroby vyjadruje primárna energia. Tá zohľadňuje všetky straty z dôvodu účinnosti zariadenia na výrobu energie aj straty na rozvodoch a pri transformácii.

Množstvo emisií vyprodukovaných pri výrobe energie zase vyjadruje množstvo emisií oxidu uhličitého.

Prevádzkové náklady jednotlivých spôsobov vykurovania

Pre ilustráciu sú v nasledujúcich tabuľkách prepočty a grafy, ktoré vyjadrujú uvedené hodnoty pre jednotlivé spôsoby vykurovania na základe prepočítavacích faktorov. Tieto sú prebraté z metodiky energeticko-ekologického hodnotenia budov (energetickej certifikácie) a sú uvedené vo vyhláške MVRR SR č. 311/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výpočte energetickej hospodárnosti budov a príslušných technických noriem.

Prehľad nákladov na vykurovanie pre nízkoenergetického domu

Podľa prílohy č. 2 k vyhláške MDVRR SR č. 364/2012 Z. z. faktor primárnej energie je pre zemný plyn 1,36; čierne uhlie 1,19; hnedé uhlie triedené 1,40; drevené peletky 0,20; drevné štiepky 0,15; kusové drevo 0,10; pri elektrickej energii sa uvažuje faktor primárnej energie 2,764.

Výpočet emisií oxidu uhličitého stanovuje norma STN EN 15603 s využitím hodnôt súčiniteľa emisií CO2. Podľa prílohy č. 2 k vyhláške MDVRR SR č. 364/2012 Z. z. pre jednotlivé energetické nosiče sa uvažujú hodnoty súčiniteľa emisií CO2 v kg/kWh: 0,277 – zemný plyn; 0,394 – čierne uhlie; 0,433 – hnedé uhlie triedené; 0,020 – drevené peletky, štiepka a kusové drevo; pre energetický mix sa pri elektrine použije súčiniteľ emisií CO2 0,293. A tak práve drevo a drevené palivo majú s ohľadom na obnoviteľnosť drevnej suroviny a viazanosť CO2 počas rastu stromu nízke záťažové súčinitele.

Množstvo emisií a potreba primárnej energie za vykurovaciu sezónu

V nasledujúcej tabuľke sú uvedené množstvá emisií CO2 a potreba primárnej energie pre vykurovanie rodinného domu rôznymi vykurovacími systémami pre vzorový dom. Nižšia hodnota znamená šetrnejší ekologický vplyv.

Vykurovací systémEmisie CO2Primárna energia
Elektrické odporové podlahové vykurovanie3 271 kg30 857 kWh/rok
Elektrický kotol + radiátory3 082 kg29 071 kWh/rok
Elektrické priamo výhrevné vykurovanie konvektormi3 031 kg28 592 kWh/rok
Plynový štandardný kotol + radiátory3 264 kg16 027 kWh/rok
Plynový kondenzačný kotol + radiátory3 047 kg14 960 kWh/rok
Kotol na hnedé uhlie + radiátory7 417 kg23 982 kWh/rok
Kotol na čierne uhlie + radiátory6 225 kg18 801 kWh/rok
Kotol na drevné pelety + radiátory282 kg2 815 kWh/rok
Kotol na kusové drevené palivo + radiátory350 kg1 750 kWh/rok
Splyňovací kotol na kusové drevené palivo + radiátory288 kg1 441 kWh/rok
Sálavé vykurovanie akumulačnou kachľovou pecou na kusové drevené palivo262 kg1 309 kWh/rok

Zhrnutie

Z ekonomického hľadiska je vykurovanie akumulačnými kachľovými pecami (do tejto kategórie sa zaraďujú aj akumulačné krby) prevádzkovo najlacnejšie. Prevádzkové náklady takéhoto typu vykurovania vám zaťažia peňaženku omnoho menej ako napríklad elektrické podlahové kúrenie. Ekologické hľadisko je ďalším silným argumentom, prečo si vybrať pre vykurovanie práve kachľovú pec alebo akumulačný krb. Pretože emisie CO2, ktoré spôsobujú tvorbu skleníkového efektu na našej planéte, sú jednoznačne najnižšie. Rovnako aj množstvo primárnej energie vynaloženej na potrebnú ročnú energiu pre vykúrenie rodinného domu je bezkonkurenčne nižšie hlavne v porovnaní s fosílnymi palivami.

Zdroj: B 6.0 Analýza nákladov na vykurovanie rodinného domu. Autor: Technická univerzita vo Zvolene a J&R INSPIRE.

Ing. Robert Šalvata
konateľ J&R INSPIRE, www.inspire.sk
prezident medzinárodného zväzu kachliarov VEUKO, www.veuko.com
viceprezident Cechu kachliarov, www.cechkachliarov.sk

 

Which Prescription Drugs Are The Most Essential For Patient

IGNIS krby - biomasa

BIOMASA – je kúrenie drevom ekologické?

Téma istoty zásob pri energetických nosičoch je v súčasnosti najdôležitejším argumentom pri rozhodovaní o tom, aký druh vykurovacieho telesa si človek zaobstará. Slovensko má minimálne zdroje fosílnych palív a tak dováža takmer 90 % primárnych energií. Plynová kríza v roku 2009 len potvrdila našu závislosť od zahraničných dodávateľov. Využívanie obnoviteľných zdrojov, ku ktorým patrí aj drevná biomasa, nám zabezpečí nielen nezávislosť pri vykurovaní od dodávok fosílnych palív, ale v skutočnosti má aj veľký ekologický význam. Biomasa má nezastupiteľnú úlohu v znižovaní skleníkových plynov, hlavne CO2. Tým, že rastliny počas rastu odčerpávajú CO2, dochádza k znižovaniu jeho koncentrácie v ovzduší.

Bude ešte dostatok energetických surovín?

Ľudia majú obavy z nedostatku energetických surovín, pritom nám rastú priamo pred domom. Najväčšie množstvo energie sa spotrebováva na teplo, viac ako na elektrinu alebo dopravu. Drevo je po mnoho miliónov rokov jedným z najdôležitejších palivových zdrojov. Patrí k obnoviteľným zdrojom a je ho možné využívať na vykurovanie bez toho, aby došlo k narušeniu prirodzených ekosystémov.

Les pokrýva okolo 40 % Slovenska – presne 1.933.600 ha (údaj z roku 2008) je zalesnených – pričom táto výmera sa od roku 1950 nepretržite zvyšuje. Slovensko výrazne zaostáva vo využívaní biomasy na výrobu tepla v porovnaní s inými európskymi krajinami. V Dánsku je to 23 %, vo Švédsku dokonca 27 % a na Slovensku len 0,3 % využitej biomasy.

Biomasa – kategórie

V krboch a peciach sa ako palivo z kategórie biomasy využíva kusové drevo alebo drevný odpad vo forme brikiet a peliet.

Palivové drevo

Palivové drevo zahŕňa kusy kmeňov a odrezky, ktoré vznikajú ako odpad pri manipulácii s drevom. Najlepšiu výhrevnosť má tvrdé drevo, ako dubbuk. Tvrdé drevo horí jasným plameňom a produkuje veľa žeravých uhlíkov, ktoré dlho vyžarujú teplo. Výhrevnosť dreva závisí od jeho vlhkosti. Tým pádom čím je vyššia vlhkosť dreva, tým je menšia jeho výhrevnosť.

Drevené brikety

Drevené brikety sú vyrobené z čistých pilín pri vysokom tlaku a vysokej teplote bez akýchkoľvek chemických prímesí. Svojimi vlastnosťami sa najviac podobajú drevu, avšak majú vyššiu hustotu a výhrevnosť. Brikety majú vysokú výhrevnosť cca 17,9 MJ/kg, čo takmer zodpovedá výhrevnosti čierneho uhlia. Brikety sa vyrábajú v rôznych tvaroch a veľkostiach. Ich hlavnými výhodami sú:

 • vysoká výhrevnosť,
 • jednoduchá manipulácia
 • dobrá skladovateľnosť.

Pelety

Peleta je granula kruhového prierezu s priemerom najčastejšie okolo 6 až 8 mm a dĺžkou 5 až 30 mm. Pelety sú palivom zo 100 % prírodného materiálu. Základnou surovinou na výrobu peliet sú piliny hobliny tvoriace odpad drevospracujúceho priemyslu. Výroba peliet prebieha bez prídavku chemicko-syntetických látok. Surovina je pri vysokom tlaku zhutnená a zlisovaná do malých granúl. Výhody peliet sú najmä:

 • vysoká výhrevnosť (až do 19 GJ/t),
 • nízky obsah vody (do 8 %),
 • nízke nároky na skladovacie priestory (okolo 650 kg/m3),
 • obnoviteľný zdroj energie na vykurovanie,
 • možnosť bezobslužnej plnoautomatickej prevádzky a regulácie.

Drevná biomasa a jej výhody

 • domáca surovina – nezávislosť od zahraničných dodávateľov,
 • podpora domáceho hospodárstva, zamestnanosti,
 • obnoviteľnosť zdrojov,
 • ekológia,
 • nezávislosť od centrálnych dodávateľov energetických surovín
 • prijateľná cena.

Okrem týchto výhod, k tomu patrí ešte výhoda, ktorá spôsobila, že sa kachľová pec stáva čoraz obľúbenejším a žiadanejším zdrojom vykurovania – pocit blaha a pohody. Ten umocňuje praskot dreva a pohľad do hry plameňov, ktoré vytvoria príjemnú atmosféru a teplo domova. K tomu ešte vedecky preukázaný pozitívny vplyv príjemného sálavého tepla na organizmus človeka a tak toto nenahradí žiadne iné vykurovacie teleso.

Pre nerozhodných záujemcov ešte pripájam jednu informáciu – 1.000 litrov vykurovacieho oleja môžeme nahradiť šiestimi kubickými metrami tvrdého dreva (ako dub, buk breza alebo agát), alebo že vykurovací výkon tohto množstva oleja môže byť tiež dosiahnutý so siedmymi až ôsmymi metrami kubickými mäkkého dreva (jedľa, vŕba). Keď to zhrnieme 1 liter oleja môže byť nahradený menej ako troma kilami dreva. Pocit tepla a pohody je k tomu grátis.

Counterfeit medicaments are putting the whole world at risk