IGNIS KRBY špinavé krbové sklo

Špinavé krbové sklo – ako mu predchádzať?

Jeden z dôvodov, prečo ako zdroj tepla v našich domovoch si volíme krb či kachľovú pec, je aj upokojujúci pohľad na horiaci oheň. Preto je nepríjemné pokiaľ nám špinavé krbové sklo bráni si 100 % užívať tento pohľad.

Ako predchádzať špinavému krbovému sklu?

Správna spaľovacia teplota

Je dôležité vedieť, že drevo nehorí stále rovnako a tento poznatok pri kúrení aj využívať a to regulovaním čerstvého vzduchu do ohniska a odtoku spalín do komína. Pokiaľ to nerobíte správne, tak nedokážete zúžitkovať všetku energiu z dreva na teplo (vznikne zbytočne veľa odpadu a spolu s tým znehodnotíte krb či pec, dymovody aj komín) alebo vám značná časť tepla unikne von komínom. V prvej fáze horenia nikdy neuzatvárajte prívod vzduchu do ohniska ani komínovú klapku! No na druhej strane nekúrte dlho s naplno otvorenými prívodmi vzduchu do ohniska, aby ste pec príliš neprehriali.

IGNIS KRBY - Ručná regulácia prívodu vzduchu

Optimálny komínový ťah

Krbové vložky ani kachle nemôžu fungovať správne, pokiaľ komín nemá správny ťah. Dobrý ťah komína zaručuje správne horenie a odvod spalín. Ťah v komíne vzniká vďaka rozdielu teploty vnútri komína a vonkajšou teplotou, ktorá býva obvykle nižšia.  Preto je dôležité po zapálení ohňa nechať pec či krb dobre rozhorieť (s otvorenou klapkou na prívod vzduchu), aby sa komín ohrial.

V technických parametroch krbu či kachľovej pece výrobca udáva, aký by mal byť optimálny komínový ťah. Ten ovplyvňuje ako technický stav komína – žiadne prekážky v ceste spalín (dôležitá pravidelná revízia komína) tak aj účinná výška komína (musí byť správne navrhnutá už pri výstavbe).

Dostatočný prívod vzduchu

Častou chybou je tiež „dusenie“ ohňa, kedy je plameň tmavočervený až purpurový, čo znamená, že spaľovaciemu procesu chýba kyslík. Oheň je pravidelne „dusený“, aby sa predĺžila dĺžka horenia a nemuselo sa často prikladať. No tým dochádza k nedokonalému spaľovaniu, čím sa tiež zvyšujú emisie vznikajúce horením. Vznikajúce sadze sa usadzujú nielen na skle, ale aj v krbovej vložke, dymovodoch a v komíne.

V prvej fáze horenia nikdy neuzatvárajte prívod vzduchu do ohniska ani komínovú klapku! Keď už drevo dobre horí, postupne privierajte prívod vzduchu do ohniska.

Suché drevo

Palivové drevo sa stáva vhodným na kúrenie, až keď dosiahne požadovanú vlhkosť pod 20 %. Čerstvo spílené drevo obsahuje 50 – 60 % vody. Voda v dreve je pri horení nežiadúca, lebo je potrebné vynaložiť viac energie na jej odparenie. Táto energia sa míňa na úkor tepla, ktoré mohla produkovať. Z toho dôvodu je vysušené drevo niekoľkokrát výhrevnejšie ako čerstvé. To v praxi znamená, že drevo by ste pred spálením mali nechať schnúť asi dva roky, ideálne voľne prevetrávané vonku a prekryté iba zhora proti dažďu a snehu.

Suché drevo - správne skladovanie

Ako vyčistiť špinavé krbové sklo?

Pokiaľ sa vám krbové sklo počas kúrenia zanáša, odporúčame zvýšiť intenzitu horenia otvorením klapky na prívod vzduchu do ohniska, čím by sa malo sklo samovoľne vyčistiť,

Ak už máte špinavé krbové sklo, postačí vám ponoriť vlhkú handričku do studeného popola (POZOR nesmie obsahovať hrubé nečistoty) a sklo mechanicky utrieť. Následne pomocou novín, kuchynskej papierovej utierky alebo vreckovky sklo dočistite. Nezabúdajte na bezpečnosť a čistenie skla či krbovej vložky vykonávajte len v celkom vychladnutom stave.