Kachľová pec – moderné riešenie s vysokou účinnosťou spaľovania

IGNIS krby - kachľová pec

Kachľová pec je známa hlavne tým, že ako vykurovací systém vytvára jedinečnú príjemnú obytnú klímu. Čím je to spôsobené? Práve touto otázkou sa už dlhoročne zaoberá medzinárodný zväz kachliarov VEUKO v spolupráci s Kachliarskym výskumným a vývojovým ústavom vo Viedni. Cech kachliarov Slovenska je členom tohto medzinárodného zväzu a aktívne sa podieľa na jeho činnostiach.

Sálavé teplo kachľovej pece je príbuzné slnečnému žiareniu. Kachľová pec odovzdáva teplo predovšetkým v podobe príjemného a jemného sálania. Vďaka tomu pozitívne ovplyvňuje obytnú klímu v priestore, kde je umiestnená. Toto sálavé teplo je prenášané priamo z povrchu pece na človeka a okolité steny. Účinok tohto sálania spôsobuje, že človek pri rovnakej interiérovej teplote cíti intenzívnejšie teplo.

Kachľová pec zároveň vytvára teplotné zóny, čím si užívateľ môže individuálne zvoliť pre seba najpríjemnejšiu teplotnú zónu. Je to veľmi „demokratický“ vykurovací systém. Keď sa chcete zohriať, tak si sadnete na lavičku a zohrejete sa na teplých stenách pece (je to jedinečný relax a uvoľnenie). Keď sa už zohrejete, tak si môžete sadnúť ďalej od pece a vychutnávať si príjemné jemné sálavé teplo na sedačke s pohľadom na plápolajúce plamene v ohnisku.

Príjemné sálavé teplo prináša viaceré výhody:

  • Teplota v interiéri môže byť nižšia, pretože je vyššia teplota okolitých stien
  • V interiéri sa udrží vyššia relatívna vlhkosť vzduchu (vzduch sa nevysušuje)
  • Prúdenie vzduchu je omnoho nižšie ako pri konvenčných vykurovacích systémoch založených na prúdení vzduchu (klasické radiátory ako aj teplovzdušné krby)
  • S nižším prúdením vzduchu je zároveň aj podstatne nižšie vírenie prachu
  • Tieto všetky veci pôsobia na človeka príjemne a uvoľňujúco. Je to príjemný pocit prísť po práci domov, sadnúť si na lavičku kachľovej pece, nechať si prehriať celé telo až „do kostí“ a plne sa uvoľniť. Takto si môžete vytvoriť svoje vlastné „Wellness centrum“ priamo u vás doma.

 

Sálavá kachľová pec s Brunner vložkou do kachľových pecí a keramikou od firmy Kaufmann

Sálavá kachľová pec s Brunner vložkou do kachľových pecí a keramikou od firmy Kaufmann.

Moderná kachľová pec prináša vysokú účinnosť spaľovania

Tak ako sa vyvíja technika a všetko okolo nás, tak sa vyvíjajú aj systémy kachľových pecí. Kvalita kachľovej pece má jasné parametre a aj keď možno nie ste kachliarskymi odborníkmi, je dobré poznať aspoň tie základné vlastnosti:

  1. Účinnosť spaľovania musí byť vyššia ako 78%. To znamená, že spálením kvalitného suchého dreva využijete viac ako 78% energie vo vašom dome.
  2. Elektronickou reguláciou spaľovania je možné zvýšiť účinnosť spaľovania až na 90%.
  3. Sú rôzne typy kachľových pecí, ale pre naše podnebie je najvhodnejšia tzv. 12-hodinová pec. Znamená to, že spálením jednej dávky dreva (1 dávka dreva horí približne 1,5 hodiny) kachľová pec efektívne kúri 12 hodín. Takáto pec sa dimenzuje tak, že v prechodnom období prikladáte raz za 24 hodín a pri chladnejších dňoch 2 krát za deň. Čo poviete? Je to vysoký komfort v porovnaní s teplovzdušnými krbmi, kde musíte prikladať pravidelne každú hodinu (nominálny výkon krbových vložiek je totiž definovaný vždy na hodinovú dávku dreva).
  4. Povrchové teploty modernej kachľovej pece sú nižšie – optimálne 50 až 60°C. Nízke povrchové teploty sú dôležitým predpokladom pre príjemnú klímu v interiéroch.
  5. Moderná kachľová pec chráni aj životné prostredie. Kvalitné spaľovanie dreva neprispieva ku „skleníkovému efektu“, ktorý spôsobuje otepľovanie našej zemegule a neznečisťuje životné prostredie emisiami.

Nie je pec ako pec

Za kvalitu kachľovej pece je zodpovedný vyučený kachliarsky majster. Na úroveň kachliarskeho remesla dohliada Cech kachliarov Slovenska. Na Slovensku platia viaceré predpisy, ktoré sú zárukou kvalitnej kachľovej pece. Dobrý kachliarsky majster musí tieto predpisy poznať aj sa nimi riadiť. Navyše pre správne nadimenzovanie kachľovej pece existuje aj softwarový prepočtový program. Toto všetko sú nástroje, vďaka ktorým sa aj kachľová pec zaradila medzi moderné vykurovacie systémy s vysokou bezpečnosťou. Kachľové pece sú dokonca vhodným vykurovacím zdrojom aj pre novodobé nízkoenergetické a pasívne domy.

Sálavé teplo kachľovej pece je veľmi príbuzné slnečnému žiareniu. Kachľová pec prináša pohodu a zdravú klímu do Vašich domovov.

Ing. Robert Šalvata
Prezident Medzinárodného zväzu kachliarov VEUKO
člen Cechu kachliarov Slovenska

Which Prescription Drugs Are The Most Essential For Patient