LOGO Cech kachliarov

Cech kachliarov – aká je jeho úloha?

Počiatky cechov sú v ďalekej minulosti, no existujú stále a mnohí ľudia ani netušia ako fungujú a v čom môžu byť pre nich užitočné. Pozrime sa bližšie na Cech kachliarov, ktorí nám je srdcu blízky.

Cech kachliarov a jeho úlohy

Slovenský Cech kachliarov je súčasťou VEUKO – Medzinárodného zväzu kachliarov, ktorý združuje 18 kachliarskych cechov z 15 krajín. Cech kachliarov je dôležitou inštitúciou ako pre členov tak aj pre bežných ľudí. Svojim členom zabezpečuje vzdelávanie a informovanie ohľadom najnovších trendov a technológií, čím zabezpečuje napredovanie remesla a spĺňanie novodobých požiadaviek klientov. Pre bežného človeka môže byť znakom kvality už len to, že kachliar, s ktorým sa rozhodne spolupracovať, je členom cechu. Cech garantuje profesionalitu svojich členov. Firma Ignis krby je členom Cechu kachliarov od jeho začiatkov. Štefan Bobocký (majiteľ firmy Ignis krby) pôsobí v predstavenstve cechu a momentálne je jeho viceprezidentom. Aj toto je znakom, že firma Ignis krby je zodpovedným partnerom pri výrobe vášho vysnívaného rodinného ohniska.

Vyučovanie kachliarstva na školách

Na Slovensku vznikol trojročný študijný odbor – kachliar, na základe požiadavky kachliarskej praxe, keďže kachliarske remeslo na Slovensku postupne vymieralo. Počas štúdia sa žiaci vyučia v odbore a budú schopní sa začleniť do Cechu kachliarov. Po absolvovaní štúdia a vykonaní záverečných skúšok, absolventi obdržia výučný list.

Kachliarske remeslo a vývoj

Počas rokov prešlo remeslo kachliara vývojom, kedy už nestačí byť iba kachliar v montérkach a žiť z prvotných informácií. Remeslo kachliara je o celoživotnom vzdelávaní. Stále sa vyvíjajú nové a nové materiály, zavádzajú nové bezpečnostné normy, s ktorými sa musí každý remeselník oboznámiť. Aj v tomto cech svojim členom pomáha. Kachliarske remeslo je založené na historickej tradícií, no aby bola zabezpečená jeho budúcnosť,  tak musí byť modernizované. Kachliarstvo sa dopĺňa o moderné technológie, elektronickú reguláciu, dokonalé spaľovanie. Vyvíjajú sa nové produkty, ktoré už teraz spĺňajú emisné normy platné od roku 2022. Toto všetko je pod záštitou Cechu kachliarov ako člena Medzinárodného zväzu kachliarov VEUKO. Prečo existujú cechy? Aké mali úlohy v minulosti a aké teraz? Je rozdiel medzi remeselníkom, ktorý je členom a kachliarom mimo cechu? Existujú na Slovensku možnosti, ako sa zasvätiť do tohto krásneho remesla? Je spaľovanie tuhého paliva v dnešnej dobe ekologické z hľadiska emisií? Odpovede na tieto aj ďalšie otázky nájdete vo videu, kde vám ich zodpovedia tí najkompetentnejší z odboru. Viac informácií o Cechu kachliarov nájdete na ich webe.

YouTube video