LOGO Cech kachliarov

Cech kachliarov – aká je jeho úloha?

Počiatky cechov sú v ďalekej minulosti, no existujú stále a mnohí ľudia ani netušia ako fungujú a v čom môžu byť pre nich užitočné. Pozrime sa bližšie na Cech kachliarov, ktorí nám je srdcu blízky.

Cech kachliarov a jeho úlohy

Slovenský Cech kachliarov je súčasťou VEUKO – Medzinárodného zväzu kachliarov, ktorý združuje 18 kachliarskych cechov z 15 krajín. Cech kachliarov je dôležitou inštitúciou ako pre členov tak aj pre bežných ľudí. Svojim členom zabezpečuje vzdelávanie a informovanie ohľadom najnovších trendov a technológií, čím zabezpečuje napredovanie remesla a spĺňanie novodobých požiadaviek klientov. Pre bežného človeka môže byť znakom kvality už len to, že kachliar, s ktorým sa rozhodne spolupracovať, je členom cechu. Cech garantuje profesionalitu svojich členov. Firma Ignis krby je členom Cechu kachliarov od jeho začiatkov. Štefan Bobocký (majiteľ firmy Ignis krby) pôsobí v predstavenstve cechu a momentálne je jeho viceprezidentom. Aj toto je znakom, že firma Ignis krby je zodpovedným partnerom pri výrobe vášho vysnívaného rodinného ohniska.

Vyučovanie kachliarstva na školách

Na Slovensku vznikol trojročný študijný odbor – kachliar, na základe požiadavky kachliarskej praxe, keďže kachliarske remeslo na Slovensku postupne vymieralo. Počas štúdia sa žiaci vyučia v odbore a budú schopní sa začleniť do Cechu kachliarov. Po absolvovaní štúdia a vykonaní záverečných skúšok, absolventi obdržia výučný list.

Kachliarske remeslo a vývoj

Počas rokov prešlo remeslo kachliara vývojom, kedy už nestačí byť iba kachliar v montérkach a žiť z prvotných informácií. Remeslo kachliara je o celoživotnom vzdelávaní. Stále sa vyvíjajú nové a nové materiály, zavádzajú nové bezpečnostné normy, s ktorými sa musí každý remeselník oboznámiť. Aj v tomto cech svojim členom pomáha. Kachliarske remeslo je založené na historickej tradícií, no aby bola zabezpečená jeho budúcnosť,  tak musí byť modernizované. Kachliarstvo sa dopĺňa o moderné technológie, elektronickú reguláciu, dokonalé spaľovanie. Vyvíjajú sa nové produkty, ktoré už teraz spĺňajú emisné normy platné od roku 2022. Toto všetko je pod záštitou Cechu kachliarov ako člena Medzinárodného zväzu kachliarov VEUKO. Prečo existujú cechy? Aké mali úlohy v minulosti a aké teraz? Je rozdiel medzi remeselníkom, ktorý je členom a kachliarom mimo cechu? Existujú na Slovensku možnosti, ako sa zasvätiť do tohto krásneho remesla? Je spaľovanie tuhého paliva v dnešnej dobe ekologické z hľadiska emisií? Odpovede na tieto aj ďalšie otázky nájdete vo videu, kde vám ich zodpovedia tí najkompetentnejší z odboru. Viac informácií o Cechu kachliarov nájdete na ich webe.

Klimatické zmeny a kachliarstvo

Klimatické zmeny – je budúcnosť kachliarstva ohrozená?

Teplo z dreva – obnoviteľné, domáce, CO2 neutrálne

Na našej planéte nastávajú veľké klimatické zmeny a tieto zmeny nás nemôžu nechať ľahostajnými. Je však potrebné presnejšie určiť zdroj znečistenia a hľadať funkčné riešenia. Práve preto by sme radi objasnili základné pojmy a vysvetlili chybné interpretácie, ktoré vedú k nesprávnym rozhodnutiam. Zároveň vám navrhujeme aj najvhodnejšie riešenia.

Klimatické zmeny a základné pojmy

Skôr, ako sa zamyslíme nad budúcnosťou kachliarstva, si predstavme základné pojmy, ktoré sú spájané s klimatickými zmenami.

Fosílne palivá

Slovo „fosílne“ pochádza z latinského slova „fossilis“ a znamená vykopaný. Fosílne palivo je nerastná surovina, ktorá vznikla v minulých geologických obdobiach ako výsledok premeny odumretých zvyškov rastlín a tiel živočíchov bez prístupu vzduchu. Fosílne palivá obsahujú vysoké percento uhlíka.

Všeobecne ide o rôznorodé látky:

 • uhlie – horľavé sedimentárne horniny
 • zemný plyn
 • ropa – kvapalné produkty premeny organických látok

Vek organizmov, z ktorých vznikli fosílne palivá predstavuje milióny rokov. Aj keď fosílne palivá vznikajú prostredníctvom prírodných procesov, vo všeobecnosti ich považujeme za neobnoviteľné zdroje, lebo ich vytvorenie trvá milióny rokov a sú využívané  rýchlejšie, ako sa stihnú vytvoriť nové.

Skleníkový efekt – globálne otepľovanie a jeho vplyv na klimatické zmeny

Používanie fosílnych palív vyvoláva vážne obavy o životné prostredie. Spaľovanie fosílnych palív vyprodukuje približne 21,3 miliardy ton (21,3 gigaton) oxidu uhličitého (CO2) v priebehu jedného roka. Odhaduje sa, že prírodné procesy môžu absorbovať iba polovicu z tohto množstva, takže každoročne vidíme čistý nárast atmosférického oxidu uhličitého o 10,65 miliardy ton (jedna tona atmosférického oxidu uhličitého sa rovná 3,7 tonám oxidu uhličitého).

Oxid uhličitý patrí medzi skleníkové plyny, ktorý zvyšuje radiačné pôsobenie a tak prispieva ku globálnemu otepľovaniu. To spôsobuje, že sa priemerná teplota povrchu planéty zvyšuje. A tak podľa názoru mnohých klimatológov to má výrazné vedľajšie účinky spôsobujúce klimatické zmeny. Z tohto dôvodu celosvetové zámery hľadania obnoviteľných zdrojov energie sú zamerané na zníženie produkcie skleníkových plynov.

Obnoviteľné palivá ako riešenie na klimatické zmeny

Obnoviteľné zdroje energie (OZE) sú také zdroje, ktoré sa prirodzene obnovujú v priebehu ich využívania. Ide o také zdroje energie, ktoré sa prirodzene vyskytujú v blízkosti zemského povrchu. Sú to zásoby, ktoré sa obnovujú aspoň tak rýchlo, ako sú spotrebovávané. V ich čerpaní možno hypoteticky pokračovať ďalšie miliardy rokov – v podstate, kým bude svietiť Slnko. Konkrétne ide o:

 • slnečné žiarenie
 • veternú energiu
 • vodnú energiu
 • energiu prílivu
 • geotermálnu energiu
 • biomasu atď.

V roku 2006, približne 18 % celkovej svetovej spotreby energie pochádzalo z obnoviteľných zdrojov energie; Z toho 13 % pochádzalo z tradičnej biomasy spôsobmi, akým je spaľovanie dreva. Okrem toho vodná energia bola ďalším najväčším obnoviteľným zdrojom, poskytujúca 3 %, nasledovaná horúcou vodou na vykurovanie, ktorá prispela 1,3 %. Moderné technológie, ako geotermálna, veterná, slnečná a energia oceánu spolu tvorili asi 0,8 % konečnej spotreby energie. Technický potenciál pre ich využitie je veľký, presahujúci všetky ostatné dostupné zdroje.

Klimatické zmeny, rastúce ceny ropy a zvyšujúce sa vládne podpory podmieňujú neustály vznik novej legislatívy a komercializáciu. Z tohto dôvodu európski lídri sa v marci 2007 zhodli na spoločnom postupe, podľa ktorého do roku 2020 dosiahne celoeurópska výroba energie z obnoviteľných zdrojov 20 %. Ďalej sa zhodli na znížení emisií oxidu uhličitého, ktorý sa považuje za jednu z príčin globálneho otepľovania.

Výhody moderných vykurovacích systémov na drevo (krby, pece a pod.) sú jednoznačné

 •  Ochrana životného prostredia – spaľovanie dreva neprispieva ku globálnemu otepľovaniu našej planéty
 •  Drevo je naše domáce palivo
 •  Prevádzkové náklady patria medzi najvýhodnejšie
 •  Komfort a jedinečná tepelná pohoda
 •  Nezávislosť – kúrenie v krbe alebo peci je jediné kúrenie, ktoré funguje aj bez elektriky

Typy biomasy

Pri spaľovaní dreva sa uvoľní len také množstvo CO2, aké príjme strom počas svojho života do identického množstva drevnej hmoty. Kúrenie palivovým drevom, drevnou štiepkou alebo peletami je teda CO2 neutrálne a prispieva tak výrazne k ochrane životného prostredia. Ten, kto sa rozhodne pre drevo ako zdroj kúrenia, prispieva do veľkej miery k ochrane životného prostredia. Okrem iného sa podieľa na bránení otepľovaniu atmosféry a iným klimatickým zmenám.

Nevyčerpateľný zdroj: les ako slnečná elektráreň

Stromy a rastliny premieňajú neustálym chemickým procesom energiu slnečného žiarenia do biomasy:

Slnko + CO2 = biomasa
Biomasa = energia + CO2

A tak drevo je čistá naakumulovaná slnečná energia, ktorá sa pri spaľovaní opätovne uvoľňuje.

 

Cyklus CO2

Ekológia vykurovania drevom a vysokoúčinnou kachľovou pecou

Na začiatok drevo patrí k obnoviteľným zdrojom suroviny, navyše Slovensko sa vyznačuje vysokou mierou lesnatosti a zásobami dreva. Pri vyváženom hospodárení s lesmi, tzn. podiel ťažby z celkového bežného prírastku bude vždy menší, dochádza k stálemu narastaniu zdroja drevnej suroviny a stálej šetrnosti lesa. Slovensko takýto princíp hospodárenia skutočne zachováva, o čom svedčí zelená správa Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky za rok 2010.

 

Autor článku: Ing. Robert Šalvata
prezident medzinárodného zväzu kachliarov VEUKO,
člen Cechu kachliarov a konateľ J&R INSPIRE spol. s r.o.

Zdroj údajov: Wikipedia, Österreichischer Biomasse-Verband, Analýza nákladov na vykurovanie rodinného domu: Projekt J&R INSPIRE v spolupráci s Technickou Univerzitou vo Zvolene.

Uverejnené na základe súhlasu autora podľa článku TEPLO Z DREVA JE OBNOVITEĽNÉ, DOMÁCE, CONEUTRÁLNE 

Counterfeit medicaments are putting the whole world at risk

Nízkoenergetický dom a akumulačný teplosálavý krb

Nízkoenergetický dom do 100 m2 – aký typ krbu je vhodný?

Ste jedným z tých, ktorí sa rozhodli postaviť si útulný nízkoenergetický dom s rozlohou do 100 m2 a radi by ste trávili romantické večery pri rodinnom krbe? A ešte radšej by ste pocit tepla mali až do rána? Viete si v svojej obývačke prípadne kuchyni prepojenej s obývačkou živo predstaviť plápolajúci oheň v krásnom a funkčnom krbe? No vaše predstavy vám narúšajú obavy z prekúreného priestoru?

Obavy dajte bokom, máme riešenie pre váš nízkoenergetický dom.

Akumulačný teplosálavý krb

To je to, čo hľadáte. Je vyrobený z materiálov, ktoré teplo akumulujú a následne sálajú vo forme príjemného tepla. V prípade, že budete kúriť kvalitným suchým drevom, tak stačí 1-2 krát priložiť a máte zdravé sálavé teplo 6-8 hodín.

Tento typ krbu má mnoho zdraviu prospešných vlastností. Je vhodnou alternatívou pre alergikov, rodiny s malými deťmi ako i reumatikov. Viac o jeho výhodách pre vaše zdravie si môžete prečítať v našom článku.

Krb sa vyznačuje vysokou funkčnosťou na malom zastavanom priestore. V prípade výpadku hlavného zdroja kúrenia, krb výborne poslúži ako záložný zdroj kúrenia. Pokiaľ si do ďalších miestností doplníte sálavé steny, tak môžete vykurovať aj ostatné miestnosti v dome a tak si naplno užívať všetky výhody sálavého tepla.

Samozrejmé sú možné dizajnové variácie podľa vašich predstáv. Vaše predstavy vám pomôžeme zreálniť za pomoci 3D počítačového programu, v ktorom vám vytvoríme realizáciu vášho vysneného krbu v konkrétnom priestore. Takto budete mať už dopredu presnú predstavu, ako sa bude krb vynímať vo vašom nízkoenergetickom dome. Všetky pripomienky viete riešiť ešte v procese prípravy a tak predídete nepríjemným situáciám počas realizácie.

Krb, ktorý vidíte na vizualizácii, je zhotovený s kvalitnou krbovou vložkou Hoxter s akumulačnými prstencami.  Môžete ho mať už od 6 000,- eur.

V prípade záujmu, nečakajte. Kontaktujte nás čím skôr, ideálne v štádiu, keď so stavbou nízkoenergetického domu začínate. Keď je už dom hotový, je komplikované meniť prípravu – dispozíciu, komín, prívod vzduchu z exteriéru, elektroinštaláciu, vodu a odpad, či kurenárske prípojky. Všetky kontaktné informácie nájdete na našom webe.

 

Counterfeit medicaments are putting the whole world at risk

Brunner hybridný vykurovací systém

BRUNNER – efektívne využitie prebytočnej elektrickej solárnej energie

Eggenfelden – pre modernú vykurovaciu centrálu bola firma Ulrich Brunner GmbH ocenená cenou „Inovácia na trhu vykurovania 2016“ v kategórii vykurovacej techniky. Odovzdávanie cien prebehlo v Berlíne na kongrese Vykurovania s mobilným a akumulačným teplom. „Vykurovacia centrála Brunner sa neustále ďalej vyvíja podľa najnovších technických trendov, teraz už aj v spojení s elektrickou solárnou energiou. Takto je možné zrealizovať takmer ľubovoľné hybridné vykurovacie systémy s minimálnou náročnosťou na inštaláciu.“, toto je stanovisko odbornej poroty. Hodnotiace kritériá boli okrem iného využitie inovácií pre životné prostredie a užívateľa ako aj preukázateľnú perspektívu do budúcnosti.

Brunner vykurovacia centrála

 

Brunner obvod

Brunner vykurovacia centrála (Brunner Heizzentrale – BHZ) pozostáva z hydraulického boxu, ktorý je možné kedykoľvek inštalovať a rozšíriť u zákazníka s minimálnym montážnym nákladom. BHZ vznikla z úvahy vyvinúť hybridný vykurovací systém s perspektívou budúcnosti. Požiadavkou bolo, aby efektívne spojil do jedného systému rôznorodé zdroje energie (solárne zariadenie s a bez systémového rozdelenia, príprava teplej úžitkovej vody cez doskový výmenník alebo bojler, vykurovacie okruhy, pripojenie fotovoltaiky, kotol na plyn, olej, biomasu, tepelné čerpadlo a prípadne iné zdroje).

Celé zariadenie je ovládané centrálne cez jediný grafický displej. Toto umožňuje užívateľovi jednoduchú a zrozumiteľnú obsluhu. Akumulačná nádrž je prispôsobená tomuto systému a bezchybne zvláda manažment všetkých tepelných ziskov jednotlivých zdrojov. Jej vylepšená konštrukcia zohľadňuje aj požiadavky na optimálne vrstvenie tepelných ziskov zo solárnej energie a biomasy ako aj na aktivitu zvýšených objemových prietokov tepelných čerpadiel.

BHZ a fotovoltaika

Možnosť pripojenia fotovoltaiky do BHZ je logickým výsledkom neustálych pozorovaní a aktuálneho vývoja na trhu. Klesajúce ceny fotovoltaických zariadení si vyžadujú nové možnosti pre zmysluplné využitie prebytkov vyrobenej elektrickej solárnej energie a jej účinnom zapojení do vykurovacieho systému. Väčšina doteraz existujúcich riešení na trhu to rieši tak, že cez zber prebytkov energie sa riadi elektrický ohrev vody. Ako dôležitá funkcia v popredí je síce premena elektrickej energie na teplo, ale bez toho, že by sa skutočne zachytil celý prebytok. Výkony cez 3 kW nie sú možné a pri intenzívnom slnečnom žiarení sa často nedá získané teplo dať k dispozícii vo využiteľnom teplotnom rozsahu. Dodatočný zdroj energie musí byť takto aktívny.

Brunner – riešenie budúcnosti

Brunner riešenie ako ďalší modul BHZ prísne vrství solárne zisky a to aj pri slabom slnečnom žiarení. Aj pri uskladňovaní prebytkov elektrickej solárnej energie nie je potrebná dodatočná podpora, napríklad čerpadlami. Nevznikajú ani straty žiarením cez externé komponenty. Pri intenzívnejšom a dlhšom slnečnom žiarení sa vykurovacia centrála BRUNNER s vysoko efektívnym čerpadlom s regulovateľnými otáčkami stará o starostlivé vrstvenie do akumulačnej nádrže. So stupňovito regulovaným vykurovacím výkonom do 9 kW sa ukladajú prebytkové zisky solárnej elektrickej energie do akumulačnej nádrže vo využiteľnom teplotnom rozsahu. Týmto sú zabezpečené vysoké, respektíve prevažne solárne krycie stupne. Táto regulácia výkonu spĺňa všetky požiadavky technických podmienok zapojenia nemeckého prevádzkovateľa siete a dodávateľa energie.

Z pripojenia fotovoltaiky profituje rovnako zákazník aj kúrenár. Vzniká takto opticky a technicky dokonalé technické vykurovacie zariadenie. Nákladmi je porovnateľné s bežnými inštaláciami. Aj napriek svojej rozsiahlej komplexnosti je možné Brunner vykurovaciu centrálu ovládať jednou reguláciou a plne jej rozumieť. To je základom pre úplné využitie možností prevádzky. Zároveň sa plnohodnotne využíva prebytok elektrickej solárnej energie s profesionálnym využitím. Brunner vykurovacie zariadenia sú zárukou budúcnosti.

Všetko pre spokojnosť zákazníka

Predmontovaná hydraulika zabráni chybám pri inštalácii a možným negatívnym vplyvom nesprávne zladených komponentov alebo nezladených viacerých elektronických regulácií rôznych zariadení. Krátky čas montáže a dokonalá inštalácia sú dôležitým prvkom pre spokojnosť zákazníka. Nakoniec vie takto remeselník poskytnúť konečnému užívateľovi novú formu využitia prebytku solárnej elektrickej energie pre účely vykurovania a prípravy teplej úžitkovej vody. Zároveň sú pri Brunner systéme jasne definované rozhrania medzi profesiami kúrenára a elektrikára.

Článok spracoval Ing. Robert Šalvata, J&R Inspire spol.s r.o. / Foto: Brunner

 

Counterfeit medicaments are putting the whole world at risk

Správne kúrenie v kachľovej peci či krbe

Aj dokonale navrhnutý krb či kachľová pec nie je zárukou, že nebude škodlivý pre životné prostredie. Základom je správne kúrenie. Uvedomte si, že to, čo spaľujete, musíte aj dýchať. A toto ovzdušie tu zanechávate nie len pre vás ale aj pre vaše deti a ďalšie generácie.

Správne kúrenie v jednotlivých bodoch

Správnemu kúreniu sa treba naučiť. Pokiaľ budete dodržiavať našich desatoro správneho kúrenia, tak sa vám váš krb či kachle odvďačia príjemným teplom a menšími výdavkami na palivové drevo. Vo videu nižšie vám prinášame dobre mienené rady a tipy ako si predĺžiť životnosť vášho diela:

Teplovodný krb

 1. Základom je používanie vhodného paliva – palivové drevo (vlhkosť 10 – 15%) alebo brikety
 2. Správne naloženie dreva – Na spodok ukladajte pevné drevo, naň menšie polienka a triesky a pomedzi ne kúsky podpaľovača. Papier na iniciovanie ohňa používajte čo najmenej. Zostáva po ňom veľa popola. Rovnako sa vyhýbajte ropným produktom či tekutým podpaľovačom. Ideálnejším riešením je tuhý podpaľovač, ktorý si viete zakúpiť v špecializovaných predajniach.
 3. Správne zakúrenie „zhora“ – Vďaka iniciácii ohňa zhora skôr prehrejeme komín a tým zabezpečíme jeho správnu funkciu. Ako náhle si komín „uvedomí“ teplotný rozdiel, tak začne ťahať. Zároveň je to šetrné k životnému prostrediu. Pri tomto spôsobe zakúrenia vzniká menšie množstvo dymu a emisii. Podmienka je samozrejme suché drevo (do 20% vlhkosti – sušené dva roky) a spotrebič musí mať aj sekundárny prívod vzduchu.

Vo videu môžete vidieť postup ako správne zakladať oheň:

 1. Rozhorenie – klapka je otvorená na maximum
 2. Horenie – regulácia prívodu vzduchu klapkou na 50% 
 3. Dohorievanie
 4. Pahreba – klapku na prívod vzduchu do ohniska aj komínovú klapku postupne zatvárame aby sme predišli stratám tepla cez komín
 5. V prípade, že chcete ešte prikladať palivové drevo, tak neotvárajte dvierka počas horenia ale novú dávku ukladajte až na žeravú pahrebu

Pevne veríme, že si osvojíte pravidlá pre správne kúrenie a že si uvedomíte, že každý jeden z nás prispieva k tomu, v akom stave je naše životné prostredie. A tak začnite od seba a pri kúrení premýšľajte ekologicky so zreteľom na naše ďalšie generácie.

 

Counterfeit medicaments are putting the whole world at risk

 

Prevádzkové náklady - pôdorys analyzovaného domu

Prevádzkové náklady a ekológia vykurovania – hľadáte optimálne riešenie?

Možno ste pred rozhodnutím, aký typ vykurovania je pre váš dom najvhodnejší v závislosti ekológia verzus prevádzkové náklady. Rozhodnutie nie je jednoduché, pretože ponuka vykurovacích systémov na trhu je rozsiahla a nie je ľahké objektívne porovnať výhody a nevýhody.

Prevádzkové náklady

Jedným z dôležitých parametrov sú prevádzkové náklady. Koľko vlastne ročne stojí vykúrenie domu pri rôznych zdrojoch tepla? Práve preto sme oslovili v tejto otázke kompetentných, ktorými sú špecialisti z Technickej univerzity vo Zvolene.

Technická univerzita vypracovala analýzu nákladov na vykurovanie rodinného domu. Analýza bola vypracovaná pre rôzne zdroje a spôsoby vykurovania. Pre analýzu nákladov na vykurovanie rôznymi zdrojmi a spôsobmi vykurovania je vybraný dvojpodlažný (prízemie, podkrovie) rodinný dom (RD) s pôdorysným rozmerom 9,75 x 9,75 m, so zastavanou plochou 95 m2 a úžitkovou plochou 154 m2 (prízemie 78 m2, podkrovie 76 m2). Dom nie je podpivničený, založený na základových pásoch. Analýza problematiky vykurovania – výpočet tepelno-technických vlastností, tepelných strát, mernej potreby tepla na vykurovanie, spotreby energie rôznymi spôsobmi vykurovania a pod. je vypracovaná v súvislosti s normami STN 73 0540, STN EN ISO 6946, STN EN ISO 13370, STN EN ISO 10211, STN EN ISO 10077-1 a STN EN ISO 13790.

Ceny energií sú získané z oficiálnych verejne dostupných cenníkov, ktoré sú uverejnené na internete.

Ekológia vykurovania drevom a vysokoúčinnou akumulačnou kachľovou pecou

Drevo patrí k obnoviteľným zdrojom suroviny a Slovensko sa vyznačuje vysokou mierou lesnatosti a zásobami dreva. Navyše pri vyváženom hospodárení s lesmi, to zn. podiel ťažby z celkového bežného prírastku bude vždy menší, dochádza k stálemu narastaniu zdroja drevnej suroviny a stálej šetrnosti lesa.

Drevo počas svojho rastu naakumuluje ďaleko viac CO2, ako ho uvoľní pri spaľovaní. A tak bilancia je vysoko záporná. Vyššie uvedené hodnoty a tabuľky ešte nezohľadňujú širšie súvislosti spôsobu vykurovania s dopadom na životné prostredie a celkovú spotrebu energie, kde budovy spotrebovávajú až 40 % celkovej vyrobenej energie.

Prvotnú potrebu energie v mieste jej výroby vyjadruje primárna energia. Tá zohľadňuje všetky straty z dôvodu účinnosti zariadenia na výrobu energie aj straty na rozvodoch a pri transformácii.

Množstvo emisií vyprodukovaných pri výrobe energie zase vyjadruje množstvo emisií oxidu uhličitého.

Prevádzkové náklady jednotlivých spôsobov vykurovania

Pre ilustráciu sú v nasledujúcich tabuľkách prepočty a grafy, ktoré vyjadrujú uvedené hodnoty pre jednotlivé spôsoby vykurovania na základe prepočítavacích faktorov. Tieto sú prebraté z metodiky energeticko-ekologického hodnotenia budov (energetickej certifikácie) a sú uvedené vo vyhláške MVRR SR č. 311/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výpočte energetickej hospodárnosti budov a príslušných technických noriem.

Prehľad nákladov na vykurovanie pre nízkoenergetického domu

Podľa prílohy č. 2 k vyhláške MDVRR SR č. 364/2012 Z. z. faktor primárnej energie je pre zemný plyn 1,36; čierne uhlie 1,19; hnedé uhlie triedené 1,40; drevené peletky 0,20; drevné štiepky 0,15; kusové drevo 0,10; pri elektrickej energii sa uvažuje faktor primárnej energie 2,764.

Výpočet emisií oxidu uhličitého stanovuje norma STN EN 15603 s využitím hodnôt súčiniteľa emisií CO2. Podľa prílohy č. 2 k vyhláške MDVRR SR č. 364/2012 Z. z. pre jednotlivé energetické nosiče sa uvažujú hodnoty súčiniteľa emisií CO2 v kg/kWh: 0,277 – zemný plyn; 0,394 – čierne uhlie; 0,433 – hnedé uhlie triedené; 0,020 – drevené peletky, štiepka a kusové drevo; pre energetický mix sa pri elektrine použije súčiniteľ emisií CO2 0,293. A tak práve drevo a drevené palivo majú s ohľadom na obnoviteľnosť drevnej suroviny a viazanosť CO2 počas rastu stromu nízke záťažové súčinitele.

Množstvo emisií a potreba primárnej energie za vykurovaciu sezónu

V nasledujúcej tabuľke sú uvedené množstvá emisií CO2 a potreba primárnej energie pre vykurovanie rodinného domu rôznymi vykurovacími systémami pre vzorový dom. Nižšia hodnota znamená šetrnejší ekologický vplyv.

Vykurovací systém Emisie CO2 Primárna energia
Elektrické odporové podlahové vykurovanie 3 271 kg 30 857 kWh/rok
Elektrický kotol + radiátory 3 082 kg 29 071 kWh/rok
Elektrické priamo výhrevné vykurovanie konvektormi 3 031 kg 28 592 kWh/rok
Plynový štandardný kotol + radiátory 3 264 kg 16 027 kWh/rok
Plynový kondenzačný kotol + radiátory 3 047 kg 14 960 kWh/rok
Kotol na hnedé uhlie + radiátory 7 417 kg 23 982 kWh/rok
Kotol na čierne uhlie + radiátory 6 225 kg 18 801 kWh/rok
Kotol na drevné pelety + radiátory 282 kg 2 815 kWh/rok
Kotol na kusové drevené palivo + radiátory 350 kg 1 750 kWh/rok
Splyňovací kotol na kusové drevené palivo + radiátory 288 kg 1 441 kWh/rok
Sálavé vykurovanie akumulačnou kachľovou pecou na kusové drevené palivo 262 kg 1 309 kWh/rok

Zhrnutie

Z ekonomického hľadiska je vykurovanie akumulačnými kachľovými pecami (do tejto kategórie sa zaraďujú aj akumulačné krby) prevádzkovo najlacnejšie. Prevádzkové náklady takéhoto typu vykurovania vám zaťažia peňaženku omnoho menej ako napríklad elektrické podlahové kúrenie. Ekologické hľadisko je ďalším silným argumentom, prečo si vybrať pre vykurovanie práve kachľovú pec alebo akumulačný krb. Pretože emisie CO2, ktoré spôsobujú tvorbu skleníkového efektu na našej planéte, sú jednoznačne najnižšie. Rovnako aj množstvo primárnej energie vynaloženej na potrebnú ročnú energiu pre vykúrenie rodinného domu je bezkonkurenčne nižšie hlavne v porovnaní s fosílnymi palivami.

Zdroj: B 6.0 Analýza nákladov na vykurovanie rodinného domu. Autor: Technická univerzita vo Zvolene a J&R INSPIRE.

Ing. Robert Šalvata
konateľ J&R INSPIRE, www.inspire.sk
prezident medzinárodného zväzu kachliarov VEUKO, www.veuko.com
viceprezident Cechu kachliarov, www.cechkachliarov.sk

 

Which Prescription Drugs Are The Most Essential For Patient

Ignis krby - moderný akumulačný sálavý krb

Akumulačný alebo teplovodný krb – moderný doplnok interiéru

Aké sú výhody, ktoré vám prinesie akumulačný alebo teplovodný krb? Prečo teplovzdušný krb nie je vhodný do každej stavby? Prečítajte si, čo môžete získať.

Kedy nie je teplovzdušný krb tou správnou voľbou

Hodí sa krb s veľkým presklením do modernej budovy s nízkymi tepelnými stratami? Dajte si postaviť obyčajný teplovzdušný krb do modernej budovy a garantovane s ním nebudete spokojní.

Ignis krby - rohový akumulačný krb

Pýtate sa prečo?

 • Keď v ňom horí, je moc teplo.
 • Keď škrtíte oheň, máte čierne sklo.
 • Ak zakúrite len raz za rok – smrdí, lebo sa vypaľuje prach napadaný do teplovzdušnej komory.

Máme pre vás riešenie! Dajte si postaviť akumulačný alebo teplovodný krb.

Ignis krby - moderný akumulačný krb

To je to správne riešenie, ak túžite po veľkom presklení a chcete sa vyhnúť neželanému prekúreniu pri prevádzke krbu. Ideálne je ak obsahuje krbovú vložku s dvojitým presklením.

V prípade akumulačného krbu sa teplo uchováva v dodatočnej akumulačnej mase. Tou môžu byť napríklad prstence na vložke alebo magnezit okolo krbovej vložky. Vložka odovzdáva teplo postupne cez povrch krbu, ktorý je tiež zo špeciálneho materiálu. Teplo sa odovzdáva rovnomernejšie a tým príjemnejšie.

Ďalšou alternatívou je teplovodný krb, ktorý už môže slúžiť aj ako hlavný zdroj kúrenia. Kúrite keď máte čas. Teplo, ktoré vyrobíte spaľovaním dreva, sa ukladá v akumulačnej nádrži. Dom si teplo z akumulačnej nádrže odoberá podľa potreby v noci i cez deň. V priebehu niekoľkých hodín kúrenia vyrobíte toľko tepla, koľko vystačí na väčšinu dňa.

Najstavanejším typom sú rohové krbykrbovou vložkou s dvojstranným presklením a so zdvihom dohoraDizajnové krbové vložky s ohýbaným sklom umožňujú nerušený pohľad do ohňa bez rušivých stĺpikov a zdvih dohora zjednodušuje prevádzku a minimalizuje riziko zadymenia.

Ignis krby priehľadný akumulačný krb

Akumulačný sálavý krb a jeho výhody

Ignis krby - Akumulačný sálavý krb schéma

Ak plánujete krb ako doplnok ku hlavnému zdroju tepla v dome, záleží vám na komforte i zdraví, na hospodárnom využití dreva a čistote prevádzky – máme pre vás akumulačne sálavý krb.

Medzi jeho hlavné výhody patria:

 • Zdravé sálavé teplo
 • Nevysušuje vzduch a nevíri prach – nemáte čierne steny okolo mriežok
 • Vhodné pre všetkých: alergikovrodiny s malými deťmi ako i pre reumatikov
 • Veľké presklené plochy
 • Kúrite 2-3 hodiny – vidíte oheň a krb je teplý ešte 4-6 hodín po vyhasnutí ohňa v krbe
 • Teplo sa uchováva v akumulačnej mase (prstencoch, magnezite, vonkajšom plášti) a odovzdáva cez povrch krbu
 • Menšia spotreba paliva, menej údržby a obsluhy ako pri teplovzdušnom krbe
 • Možnosť vykurovania ďalších miestností prostredníctvom ďalších sálavých stien
 • Vhodný pre pravidelné i občasné kúrenie

 

Ignis krby - teplovodný krb

Ak plánujete teplovodné vykurovanie (podlahovéstenové či radiátorové) a požadujete komfort dobrej regulácie – toto je to pravé pre vás. Určite oceníte tieto parametre teplovodného krbu:

 • V priebehu niekoľko hodín kúrenia vyrobíte toľko tepla, koľko vystačí na väčšinu dňa
 • Veľké presklenie, čisté sklo i horenie, niekoľko hodín za deň pohľad na oheň
 • Teplo vyrábate v čase, keď máte chuť (večer)
 • Prebytočné teplo sa uskladní v akumulačnej nádrži
 • Dom si ho odoberá v priebehu dňa, či noci, podľa aktuálnej potreby
 • Je vhodný ako hlavný zdroj na vykurovanie celého domu

Buďte v obraze a sledujte naše novinky a realizácie na našich sociálnych sieťach

Counterfeit medicaments are putting the whole world at risk

IGNIS krby - kachľová piecka

Krby – nevyberajte si len podľa ceny

Krby a kachle, to je oheň v dome. Je preto nevyhnutné pri jeho stavbe dodržiavať určité technologické postupy a používať materiály, ktoré dlhodobo odolávajú veľmi tvrdým podmienkam. Vysokým teplotám musí odolávať nielen krbová vložka, dymovody či komín, ale aj celá komora. Materiály musia byť hygienicky bezchybné – nesmú sa z nich uvoľňovať do obytného priestoru žiadne prchavé látky alebo mikročastice.

Krby a kachle a ich stavba – kachliarstvo

Kachliarstvo“ je remeselná živnosť, to znamená, že ju môžu vykonávať iba odborne spôsobilé osoby vyučené v odbore kachliar.

Bohužiaľ na Slovensku je veľa firiem, ktoré túto odbornosť nemajú. Dôkazom toho sú alarmujúce štatistiky požiarovosti evidované na Prezídiu hasičského zboru ministerstva vnútra.

Preto dávame prst hore. Ak ste sa rozhodli zainvestovať do stavby krbu, tak si na spoluprácu zvoľte renomovanú firmu, ktorá má na stavbu krbov a kachlí platnú živnosť. Nevkladajte bezpečnosť svojho domova do rúk neodborníkov.

Je pravda, že vtom prípade je investícia dosť vysoká a tak skôr ako zadovážite lacný a nekvalitný krb, si radšej kúpte kvalitnú piecku a ešte aj ušetríte.

V ponuke máme pre Vás skvelý výber tovaru

V ponuke máme kachľové pieckypiecky s akumulácioupiecky s automatickou reguláciou horenia. Taká dizajnová piecka aj s akumuláciou a elektronickou reguláciou vyjde na 2 850€.

IGNIS KRBY -biela kachľová piecka

U nás nájdete komplexné služby od návrhu, cez dovoz až po inštaláciu. Vieme vám pomôcť v každom bode. V prípade, že nemáte komín, pomôžeme aj s ním. Pri práci zohľadníme všetky vaše požiadavky v závislosti od typu piecky a komína.

Moderné piecky sú vhodné aj do nízkoenergetických domov

Výhodou piecky sú nižšie zaobstarávacie náklady, rýchla inštalácia s minimálnymi stavebnými zásahmi a zaberú menší priestor ako krb. Výberom kvalitnej piecky získate vyššiu hodnotu za menej peňazí, ako keď si dáte postaviť krb od tzv. „majstra.“ Neskôr si môžete došetriť na poriadny krbpiecku môžete buď predať, alebo odniesť na chatu bez straty hodnoty.

IGNIS krby - biela keramická piecka

Which Prescription Drugs Are The Most Essential For Patient

IGNIS krby - kachľová pec a sálavé teplo

Sálavé teplo a jeho zdravotné účinky

Sálavé teplo z kachľovej pece môže zmierniť bolesti

Kachľová pec je známa svojimi blahodarnými účinkami na organizmus človeka, má relaxačné účinky, pôsobí ako wellness oáza. Poznáme aj ďalšie zdraviu prospešné účinky kachľovej pece ako napríklad pozitívny vplyv vykurovania miestnosti kachľovou pecou pre alergikov, keďže sálavé vykurovanie výrazne znižuje vírenie prachu v miestnosti. Avšak poznatok o tom, že sálavé teplo by mohlo mať pozitívny vplyv na zmiernenie bolesti u reumatických pacientov, nie je tak známy. Bolo to preukázané štúdiou Reumatologickej ambulancie všeobecnej nemocnice (AKH) vo Viedni a Lekárskou univerzitou vo Viedni v spolupráci s Kachliarskym skúšobným a výskumným ústavom.

Sálavé teplo a jeho využitie v histórii

To, že teplo je dobrým pomocníkom pri liečení najrôznejších ochorení, je známy fakt, ktorý ľudia vedia od pradávna. Už v ďalekej minulosti viedol ľudí prirodzený inštinkt k rôznym zlepšovacím návrhom ako si prehriať telo. Z tých čias pochádzajú tzv. ohňové misky z hliny alebo kovu, ktoré sa v orientálnych krajinách používajú dodnes. Jednalo sa o misky naplnené žeravými uhlíkmi. Teplo, ktoré z nich sálalo, umožňovalo si zohriať končatiny v prípade zimy či bolesti.

Z „ohňových misiek“ neskôr vznikli „posteľné panvice“ a možno aj prenosné ohrievače nôh. Od 17. storočia sa používali ohrievače rúk alebo ohrievacie gule z rôznych materiálov, najčastejšie z ocele, mosadze alebo medi, ktoré boli rovnako naplnené žeravými uhlíkmi. Ohrievacie fľaše z cínu a hliny – známe už okolo roku 1520 – sa plnili horúcou vodou alebo, kde bola voda vzácna, pieskom. Chudobnejšie obyvateľstvo dlho používalo vyhladené v peci zohriate tehly so zaoblenými rohmi, aby sa neporanili.

Elektrina – krok vpred

Približne v rokoch 1890 až 1910 bola do domácností – prevažne v mestách a v menšej miere aj na vidieku – zavedená elektrina. Odvtedy sa začala priemyselná výroba elektrických ohrievačov vo forme už známych fliaš (valcov) alebo ohrievača postele. Približne v rovnakom čase sa začala vyrábať elektrická poduška, ako aj ohrievač nôh, ktorý vyzeral ako nadmerne veľká topánka, do ktorej si môžeme dať obe nohy a ohriať si ich. Všetko sa to prirodzene stalo súčasťou domácich spotrebičov a už nemá nič spoločné s medicínskou liečbou.

Prvý krok  medicíny v oblasti „hypertermie“ – sa prejavil pri liečení chorôb cieleným zahriatím organizmu, čo umelo vyvolalo horúčku. „Daj mi silu, vyvolať horúčku a ja vyliečim každú chorobu.“ povedal grécky lekár a filozof Parmenides, už v roku 500 pred Kristom. V priebehu storočí sa našli rôzne oblasti využitia. Pri boji s infekčnými chorobami bolo niekedy bežné umelé vyvolanie horúčky s pomocou pyrogénov (látky, ktorá po vstreknutí do organizmu vyvoláva horúčku). V súčasnosti sa hypertermia (stav zvýšenej teploty organizmu) využíva hlavne pri liečbe rakoviny. Postihnuté partie tela sa zahrievajú pomocou mikrovĺn, rádiových vĺn alebo ultrazvukových vĺn na teplotu 40 °C až 44 °C.

Štúdia vplyvu sálavého tepla na pacientov s polyatrózou prstov

Keďže je známe, že keramické kachlice odovzdávajú rovnomerné sálanie v infračervenej vlnovej dĺžke (aj keď samozrejme nie pri takých teplotách, ktoré sa dosahujú v  prístrojoch na dosiahnutie hypertermie), chceli sme preskúmať detailnejšie tento efekt na človeka. A tak sa uskutočnila nákladná štúdia, na ktorej sa zúčastnilo viac ako 45 pacientov s polyartrózou prstov. Jednalo sa o zápalové ochorenie kĺbov, v týchto prípadoch spôsobené reumou. Pacienti boli rozdelení do dvoch skupín: skupina „kachľová pec“ a kontrolná skupina.

IGNIS krby - sálavé teplo

Liečba pacientov trvala celkovo tri týždne a pozostávala z trojhodinového pobytu pacientov v miestnosti vykurovanej kachľovou pecou trikrát do týždňa. Medzitým sa robil kontrolný klinický výskum. Pričom sa testovali napríklad funkcie rúk, vyšetrovala sa aj krv v súvislosti so zápalovými hodnotami. Okrem toho sa s pomocou dotazníkov, ktoré pacienti vypĺňali, zaznačila mierka ťažkostí s pomenovanou stupnicou bolesti. Vo vyhodnotení boli potom získané hodnoty vpísane do štyroch stupníc (ktoré mali dosť komplikované medicínske názvy).

Záver

Keď to zhrnieme, vyplynulo z toho, že pri posúdení bolesti vo všetkých štyroch stupniciach bolo dosiahnuté zlepšenie u pacientov, ktorí sa ohrievali teplom z kachľovej pece oproti pacientom z druhej skupiny. Traja špecialisti zodpovední za výskum Prof. Dr. Klaus Machold, Prof. Dr. Josef Smolen a Dr. Tanja Stamm prišli po spracovaní klinických výsledkov k jednoznačnému záveru, že pri dlhšie trvajúcej liečbe pacientov s teplom z kachľovej pece, môže byť dosiahnutý značný pozitívny efekt pri zmiernení bolesti.

Zdroj: Vedecká štúdia Reumatologickej ambulancie všeobecnej nemocnice (AKH) vo Viedni a Lekárskej univerzitou vo Viedni (Gerhard Dalla-Bona)

Preložila: Ing. Elena Bobocká

Counterfeit medicaments are putting the whole world at risk

IGNIS krby - kúrenie a údržba

Kúrenie a údržba – základné pravidlá

Kúrenie a údržba – základné pravidlá

Správne kúrenie a údržba idú ruka v ruke so životnosťou krbu či pece. Pozrime sa na základné body, ktoré by ste mali dodržiavať.

 • Správna dávka dreva

Životnosť krbu, pece, sporáka alebo kotla závisí od dodržiavania stanovených dávok dreva výrobcom alebo kachliarskym majstrom. Najviac reklamácií a poškodení vzniká práve kvôli ich prekurovaniu vysokými dávkami dreva. Optimálnu dávku dreva na kúrenie je povinný stanoviť výrobca alebo kachliarsky majster v preberacom protokole.

 • Nespaľujte odpady

IGNIS KRBY suché drevo

Nekúrte natieraným, impregnovaným drevom ani drevotrieskou, lebo ich splodiny poškodzujú životné prostredie aj ohniská, dymovody a komíny. Sú jedovaté a popol z nich nebudete môcť použiť v záhradách ako hnojivo!

Pri správnom horení a vlhkosti dreva ostáva ohnisko pri kúrení nezačmudené a unikajúci dym z komína nie je takmer vôbec vidieť. Všade, kde uvidíte čierny dym z komína, sa buď nekúri správne alebo sa nekúri vhodným palivom.

 • Správne zakurovanie

Pri zakladaní ohňa sa drevo najlepšie rozhorí vtedy, keď k nemu priteká vzduch zo všetkých strán. Preto drevo pred zapálením uložte do ohniska:

Správne zakurovanie

 1. na dva hrubšie klátiky po bokoch ohniska položíte naprieč nakálané polená hrúbky 10 – 12 cm;
 2. na ne dáte asi 0,5 kg tenších polienok (rozmery cca 4×4 cm, ideálne z mäkkého dreva)
 3. medzi ne vložte pevný voskový podpaľovač (dostupný v odborných predajniach).
 4. Papier pri rozkurovaní nepoužívajte, pretože z neho ostáva veľa popola. Od pevného podpaľovača, ktorý horí viac ako 5 minút, sa oveľa ľahšie zapália triesky a od nich polená.

 • Správna údržba skla

Žiaden žiaruvzdorný materiál, pokiaľ sa nejedná o produkt so špeciálnou priemyselnou aplikáciou, nie je odolný voči chemikáliám. Pod chemickou látkou rozumieme aj čistič určený na údržbu krbového skla. Tento čistič sa nesmie nikdy striekať priamo na sklo z dôvodu rizika zatečenia tejto chemikálie do dolnej časti tesnenia. Pôsobením chemickej látky totiž tesnenie stvrdne a stratí svoju funkciu pre pružné ukotvenie skla.

Naďalej tvrdíme, že najlepším čističom je vlhká utierka a popol. Je to ekologické, najlacnejšie a efektívne riešenie čistenia skla.

 • Údržba pred vykurovacou sezónou

Pred vykurovacou sezónou nezabudnite vykonať pravidelnú údržbu vášho krbu či pece. Skontrolujte a povysávajte teplovzdušnú komoru od prachu a pavučín. V ďalšom kroku prekontrolujte tesnosť dvierok a v akom stave je šamot.

V prípade, že máte teplovodný výmenník, nezabúdajte aj na jeho čistenie, aby vám neklesala jeho účinnosť.

Kompletný návod na správne kúrenie a údržbu krbu alebo pece v PDF

V nasledujúcom videu si môžete pozrieť všetky tipy ohľadom bezpečnej prevádzky vášho krbu či pece.