Brunner hybridný vykurovací systém

BRUNNER – efektívne využitie prebytočnej elektrickej solárnej energie

Eggenfelden – pre modernú vykurovaciu centrálu bola firma Ulrich Brunner GmbH ocenená cenou „Inovácia na trhu vykurovania 2016“ v kategórii vykurovacej techniky. Odovzdávanie cien prebehlo v Berlíne na kongrese Vykurovania s mobilným a akumulačným teplom. „Vykurovacia centrála Brunner sa neustále ďalej vyvíja podľa najnovších technických trendov, teraz už aj v spojení s elektrickou solárnou energiou. Takto je možné zrealizovať takmer ľubovoľné hybridné vykurovacie systémy s minimálnou náročnosťou na inštaláciu.“, toto je stanovisko odbornej poroty. Hodnotiace kritériá boli okrem iného využitie inovácií pre životné prostredie a užívateľa ako aj preukázateľnú perspektívu do budúcnosti.

Brunner vykurovacia centrála

 

Brunner obvod

Brunner vykurovacia centrála (Brunner Heizzentrale – BHZ) pozostáva z hydraulického boxu, ktorý je možné kedykoľvek inštalovať a rozšíriť u zákazníka s minimálnym montážnym nákladom. BHZ vznikla z úvahy vyvinúť hybridný vykurovací systém s perspektívou budúcnosti. Požiadavkou bolo, aby efektívne spojil do jedného systému rôznorodé zdroje energie (solárne zariadenie s a bez systémového rozdelenia, príprava teplej úžitkovej vody cez doskový výmenník alebo bojler, vykurovacie okruhy, pripojenie fotovoltaiky, kotol na plyn, olej, biomasu, tepelné čerpadlo a prípadne iné zdroje).

Celé zariadenie je ovládané centrálne cez jediný grafický displej. Toto umožňuje užívateľovi jednoduchú a zrozumiteľnú obsluhu. Akumulačná nádrž je prispôsobená tomuto systému a bezchybne zvláda manažment všetkých tepelných ziskov jednotlivých zdrojov. Jej vylepšená konštrukcia zohľadňuje aj požiadavky na optimálne vrstvenie tepelných ziskov zo solárnej energie a biomasy ako aj na aktivitu zvýšených objemových prietokov tepelných čerpadiel.

BHZ a fotovoltaika

Možnosť pripojenia fotovoltaiky do BHZ je logickým výsledkom neustálych pozorovaní a aktuálneho vývoja na trhu. Klesajúce ceny fotovoltaických zariadení si vyžadujú nové možnosti pre zmysluplné využitie prebytkov vyrobenej elektrickej solárnej energie a jej účinnom zapojení do vykurovacieho systému. Väčšina doteraz existujúcich riešení na trhu to rieši tak, že cez zber prebytkov energie sa riadi elektrický ohrev vody. Ako dôležitá funkcia v popredí je síce premena elektrickej energie na teplo, ale bez toho, že by sa skutočne zachytil celý prebytok. Výkony cez 3 kW nie sú možné a pri intenzívnom slnečnom žiarení sa často nedá získané teplo dať k dispozícii vo využiteľnom teplotnom rozsahu. Dodatočný zdroj energie musí byť takto aktívny.

Brunner – riešenie budúcnosti

Brunner riešenie ako ďalší modul BHZ prísne vrství solárne zisky a to aj pri slabom slnečnom žiarení. Aj pri uskladňovaní prebytkov elektrickej solárnej energie nie je potrebná dodatočná podpora, napríklad čerpadlami. Nevznikajú ani straty žiarením cez externé komponenty. Pri intenzívnejšom a dlhšom slnečnom žiarení sa vykurovacia centrála BRUNNER s vysoko efektívnym čerpadlom s regulovateľnými otáčkami stará o starostlivé vrstvenie do akumulačnej nádrže. So stupňovito regulovaným vykurovacím výkonom do 9 kW sa ukladajú prebytkové zisky solárnej elektrickej energie do akumulačnej nádrže vo využiteľnom teplotnom rozsahu. Týmto sú zabezpečené vysoké, respektíve prevažne solárne krycie stupne. Táto regulácia výkonu spĺňa všetky požiadavky technických podmienok zapojenia nemeckého prevádzkovateľa siete a dodávateľa energie.

Z pripojenia fotovoltaiky profituje rovnako zákazník aj kúrenár. Vzniká takto opticky a technicky dokonalé technické vykurovacie zariadenie. Nákladmi je porovnateľné s bežnými inštaláciami. Aj napriek svojej rozsiahlej komplexnosti je možné Brunner vykurovaciu centrálu ovládať jednou reguláciou a plne jej rozumieť. To je základom pre úplné využitie možností prevádzky. Zároveň sa plnohodnotne využíva prebytok elektrickej solárnej energie s profesionálnym využitím. Brunner vykurovacie zariadenia sú zárukou budúcnosti.

Všetko pre spokojnosť zákazníka

Predmontovaná hydraulika zabráni chybám pri inštalácii a možným negatívnym vplyvom nesprávne zladených komponentov alebo nezladených viacerých elektronických regulácií rôznych zariadení. Krátky čas montáže a dokonalá inštalácia sú dôležitým prvkom pre spokojnosť zákazníka. Nakoniec vie takto remeselník poskytnúť konečnému užívateľovi novú formu využitia prebytku solárnej elektrickej energie pre účely vykurovania a prípravy teplej úžitkovej vody. Zároveň sú pri Brunner systéme jasne definované rozhrania medzi profesiami kúrenára a elektrikára.

Článok spracoval Ing. Robert Šalvata, J&R Inspire spol.s r.o. / Foto: Brunner

 

Counterfeit medicaments are putting the whole world at risk