IGNIS krby - krbové piecky

Krbové piecky

Túžite mať doma oheň pre potešenie oka? Radi by ste mali doplnkový zdroj kúrenia, ale skromný priestor v dome alebo byte vám to neumožňuje? V takom prípade sú krbové piecky vhodnou alternatívou. V dnešnej dobe existuje veľké množstvo typov piecok, z ktorých si viete vybrať tú pre vaše oko najmilšiu.

Krbové piecky a ich výhody

Krbové piecky disponujú viacerými výhodami v porovnaní s inými vykurovacími telesami. Výhodou je jednoduchá a rýchla inštalácia, popri ktorej sú potrebné len minimálne stavebné zásahy. Krbová piecka nie je tak náročná na priestor a nespornou výhodou je aj nižšia nadobúdacia cena ako je u krbov alebo kachlí.

Ako si vybrať?

Pri výbere piecky netreba dbať len na dizajn a cenu.  Je nutné, aby bola piecka navrhnutá do konkrétneho priestoru, podľa konkrétnych požiadaviek zákazníka a na konkrétny komín. Vyhnete sa tak nepríjemnostiam pri prevádzkovaní ako napríklad prekúrená miestnosť alebo zadymovanie pri prikladaní.

Na trhu je široká ponuka krbových piecok. Piecka by mala spĺňať požiadavky zákazníka na teplo a takisto by mala byť navrhnutá na konkrétny komín. Odborná firma navrhne piecku podľa požiadaviek zákazníka pri zohľadnení  nárokov na komín a zabezpečí tak bezproblémové používanie.

Pri novostavbách je najlepšie na to myslieť hneď na začiatku, keď sa navrhuje komín a následne sa postaví na mieru pre konkrétnu piecku.  V prípade starých komínov sa pristupuje k vyfrézovaniu a vyvložkovaniu. Aj tu platí dvakrát meraj a raz rež.

Som šikovný. Napojím si ju sám?

Napojenie piecky by mal robiť odborník, zabezpečíte tak bezpečnú a spoľahlivú prevádzku spotrebiča. Keďže sa jedná o bezpečie vášho domova, tak neodporúčame pristupovať k montáži po vlastnej osi.

U nás nájdete všetko pod jednou strechou. Ponúkame vám komplexné služby. Piecku do detailu navrhneme, zladíme s vašimi požiadavkami a nárokmi na komín. Následne vám ju dovezieme a napojíme. V prípade, že komín nemáte, dodáme a postavíme aj ten. Získate tak doladený systém, ktorý vás nesklame. Neváhajte nás kontaktovať prostredníctvom kontaktov na našej webovej stránke alebo sociálnych sieťach.

How to find solid foreign pharmacy or webservice

IGNIS krby - kachľová pec

Kachľová pec – moderné riešenie s vysokou účinnosťou spaľovania

Kachľová pec je známa hlavne tým, že ako vykurovací systém vytvára jedinečnú príjemnú obytnú klímu. Čím je to spôsobené? Práve touto otázkou sa už dlhoročne zaoberá medzinárodný zväz kachliarov VEUKO v spolupráci s Kachliarskym výskumným a vývojovým ústavom vo Viedni. Cech kachliarov Slovenska je členom tohto medzinárodného zväzu a aktívne sa podieľa na jeho činnostiach.

Sálavé teplo kachľovej pece je príbuzné slnečnému žiareniu. Kachľová pec odovzdáva teplo predovšetkým v podobe príjemného a jemného sálania. Vďaka tomu pozitívne ovplyvňuje obytnú klímu v priestore, kde je umiestnená. Toto sálavé teplo je prenášané priamo z povrchu pece na človeka a okolité steny. Účinok tohto sálania spôsobuje, že človek pri rovnakej interiérovej teplote cíti intenzívnejšie teplo.

Kachľová pec zároveň vytvára teplotné zóny, čím si užívateľ môže individuálne zvoliť pre seba najpríjemnejšiu teplotnú zónu. Je to veľmi „demokratický“ vykurovací systém. Keď sa chcete zohriať, tak si sadnete na lavičku a zohrejete sa na teplých stenách pece (je to jedinečný relax a uvoľnenie). Keď sa už zohrejete, tak si môžete sadnúť ďalej od pece a vychutnávať si príjemné jemné sálavé teplo na sedačke s pohľadom na plápolajúce plamene v ohnisku.

Príjemné sálavé teplo prináša viaceré výhody:

 • Teplota v interiéri môže byť nižšia, pretože je vyššia teplota okolitých stien
 • V interiéri sa udrží vyššia relatívna vlhkosť vzduchu (vzduch sa nevysušuje)
 • Prúdenie vzduchu je omnoho nižšie ako pri konvenčných vykurovacích systémoch založených na prúdení vzduchu (klasické radiátory ako aj teplovzdušné krby)
 • S nižším prúdením vzduchu je zároveň aj podstatne nižšie vírenie prachu
 • Tieto všetky veci pôsobia na človeka príjemne a uvoľňujúco. Je to príjemný pocit prísť po práci domov, sadnúť si na lavičku kachľovej pece, nechať si prehriať celé telo až „do kostí“ a plne sa uvoľniť. Takto si môžete vytvoriť svoje vlastné „Wellness centrum“ priamo u vás doma.

 

Sálavá kachľová pec s Brunner vložkou do kachľových pecí a keramikou od firmy Kaufmann

Sálavá kachľová pec s Brunner vložkou do kachľových pecí a keramikou od firmy Kaufmann.

Moderná kachľová pec prináša vysokú účinnosť spaľovania

Tak ako sa vyvíja technika a všetko okolo nás, tak sa vyvíjajú aj systémy kachľových pecí. Kvalita kachľovej pece má jasné parametre a aj keď možno nie ste kachliarskymi odborníkmi, je dobré poznať aspoň tie základné vlastnosti:

 1. Účinnosť spaľovania musí byť vyššia ako 78%. To znamená, že spálením kvalitného suchého dreva využijete viac ako 78% energie vo vašom dome.
 2. Elektronickou reguláciou spaľovania je možné zvýšiť účinnosť spaľovania až na 90%.
 3. Sú rôzne typy kachľových pecí, ale pre naše podnebie je najvhodnejšia tzv. 12-hodinová pec. Znamená to, že spálením jednej dávky dreva (1 dávka dreva horí približne 1,5 hodiny) kachľová pec efektívne kúri 12 hodín. Takáto pec sa dimenzuje tak, že v prechodnom období prikladáte raz za 24 hodín a pri chladnejších dňoch 2 krát za deň. Čo poviete? Je to vysoký komfort v porovnaní s teplovzdušnými krbmi, kde musíte prikladať pravidelne každú hodinu (nominálny výkon krbových vložiek je totiž definovaný vždy na hodinovú dávku dreva).
 4. Povrchové teploty modernej kachľovej pece sú nižšie – optimálne 50 až 60°C. Nízke povrchové teploty sú dôležitým predpokladom pre príjemnú klímu v interiéroch.
 5. Moderná kachľová pec chráni aj životné prostredie. Kvalitné spaľovanie dreva neprispieva ku „skleníkovému efektu“, ktorý spôsobuje otepľovanie našej zemegule a neznečisťuje životné prostredie emisiami.

Nie je pec ako pec

Za kvalitu kachľovej pece je zodpovedný vyučený kachliarsky majster. Na úroveň kachliarskeho remesla dohliada Cech kachliarov Slovenska. Na Slovensku platia viaceré predpisy, ktoré sú zárukou kvalitnej kachľovej pece. Dobrý kachliarsky majster musí tieto predpisy poznať aj sa nimi riadiť. Navyše pre správne nadimenzovanie kachľovej pece existuje aj softwarový prepočtový program. Toto všetko sú nástroje, vďaka ktorým sa aj kachľová pec zaradila medzi moderné vykurovacie systémy s vysokou bezpečnosťou. Kachľové pece sú dokonca vhodným vykurovacím zdrojom aj pre novodobé nízkoenergetické a pasívne domy.

Sálavé teplo kachľovej pece je veľmi príbuzné slnečnému žiareniu. Kachľová pec prináša pohodu a zdravú klímu do Vašich domovov.

Ing. Robert Šalvata
Prezident Medzinárodného zväzu kachliarov VEUKO
člen Cechu kachliarov Slovenska

Which Prescription Drugs Are The Most Essential For Patient

IGNIS krby - biomasa

BIOMASA – je kúrenie drevom ekologické?

Téma istoty zásob pri energetických nosičoch je v súčasnosti najdôležitejším argumentom pri rozhodovaní o tom, aký druh vykurovacieho telesa si človek zaobstará. Slovensko má minimálne zdroje fosílnych palív a tak dováža takmer 90 % primárnych energií. Plynová kríza v roku 2009 len potvrdila našu závislosť od zahraničných dodávateľov. Využívanie obnoviteľných zdrojov, ku ktorým patrí aj drevná biomasa, nám zabezpečí nielen nezávislosť pri vykurovaní od dodávok fosílnych palív, ale v skutočnosti má aj veľký ekologický význam. Biomasa má nezastupiteľnú úlohu v znižovaní skleníkových plynov, hlavne CO2. Tým, že rastliny počas rastu odčerpávajú CO2, dochádza k znižovaniu jeho koncentrácie v ovzduší.

Bude ešte dostatok energetických surovín?

Ľudia majú obavy z nedostatku energetických surovín, pritom nám rastú priamo pred domom. Najväčšie množstvo energie sa spotrebováva na teplo, viac ako na elektrinu alebo dopravu. Drevo je po mnoho miliónov rokov jedným z najdôležitejších palivových zdrojov. Patrí k obnoviteľným zdrojom a je ho možné využívať na vykurovanie bez toho, aby došlo k narušeniu prirodzených ekosystémov.

Les pokrýva okolo 40 % Slovenska – presne 1.933.600 ha (údaj z roku 2008) je zalesnených – pričom táto výmera sa od roku 1950 nepretržite zvyšuje. Slovensko výrazne zaostáva vo využívaní biomasy na výrobu tepla v porovnaní s inými európskymi krajinami. V Dánsku je to 23 %, vo Švédsku dokonca 27 % a na Slovensku len 0,3 % využitej biomasy.

Biomasa – kategórie

V krboch a peciach sa ako palivo z kategórie biomasy využíva kusové drevo alebo drevný odpad vo forme brikiet a peliet.

Palivové drevo

Palivové drevo zahŕňa kusy kmeňov a odrezky, ktoré vznikajú ako odpad pri manipulácii s drevom. Najlepšiu výhrevnosť má tvrdé drevo, ako dubbuk. Tvrdé drevo horí jasným plameňom a produkuje veľa žeravých uhlíkov, ktoré dlho vyžarujú teplo. Výhrevnosť dreva závisí od jeho vlhkosti. Tým pádom čím je vyššia vlhkosť dreva, tým je menšia jeho výhrevnosť.

Drevené brikety

Drevené brikety sú vyrobené z čistých pilín pri vysokom tlaku a vysokej teplote bez akýchkoľvek chemických prímesí. Svojimi vlastnosťami sa najviac podobajú drevu, avšak majú vyššiu hustotu a výhrevnosť. Brikety majú vysokú výhrevnosť cca 17,9 MJ/kg, čo takmer zodpovedá výhrevnosti čierneho uhlia. Brikety sa vyrábajú v rôznych tvaroch a veľkostiach. Ich hlavnými výhodami sú:

 • vysoká výhrevnosť,
 • jednoduchá manipulácia
 • dobrá skladovateľnosť.

Pelety

Peleta je granula kruhového prierezu s priemerom najčastejšie okolo 6 až 8 mm a dĺžkou 5 až 30 mm. Pelety sú palivom zo 100 % prírodného materiálu. Základnou surovinou na výrobu peliet sú piliny hobliny tvoriace odpad drevospracujúceho priemyslu. Výroba peliet prebieha bez prídavku chemicko-syntetických látok. Surovina je pri vysokom tlaku zhutnená a zlisovaná do malých granúl. Výhody peliet sú najmä:

 • vysoká výhrevnosť (až do 19 GJ/t),
 • nízky obsah vody (do 8 %),
 • nízke nároky na skladovacie priestory (okolo 650 kg/m3),
 • obnoviteľný zdroj energie na vykurovanie,
 • možnosť bezobslužnej plnoautomatickej prevádzky a regulácie.

Drevná biomasa a jej výhody

 • domáca surovina – nezávislosť od zahraničných dodávateľov,
 • podpora domáceho hospodárstva, zamestnanosti,
 • obnoviteľnosť zdrojov,
 • ekológia,
 • nezávislosť od centrálnych dodávateľov energetických surovín
 • prijateľná cena.

Okrem týchto výhod, k tomu patrí ešte výhoda, ktorá spôsobila, že sa kachľová pec stáva čoraz obľúbenejším a žiadanejším zdrojom vykurovania – pocit blaha a pohody. Ten umocňuje praskot dreva a pohľad do hry plameňov, ktoré vytvoria príjemnú atmosféru a teplo domova. K tomu ešte vedecky preukázaný pozitívny vplyv príjemného sálavého tepla na organizmus človeka a tak toto nenahradí žiadne iné vykurovacie teleso.

Pre nerozhodných záujemcov ešte pripájam jednu informáciu – 1.000 litrov vykurovacieho oleja môžeme nahradiť šiestimi kubickými metrami tvrdého dreva (ako dub, buk breza alebo agát), alebo že vykurovací výkon tohto množstva oleja môže byť tiež dosiahnutý so siedmymi až ôsmymi metrami kubickými mäkkého dreva (jedľa, vŕba). Keď to zhrnieme 1 liter oleja môže byť nahradený menej ako troma kilami dreva. Pocit tepla a pohody je k tomu grátis.

Counterfeit medicaments are putting the whole world at risk

Suché drevo - správne skladovanie

Suché drevo – prečo je dôležitá vlhkosť dreva?

Suché drevo = optimálny výkon a životnosť krbu či pece

Kúrenie mokrým drevom je neekologické a neekonomické.

Suché a čerstvé drevo sa líšia v svojom zložení. Čerstvé drevo obsahuje okolo 50 % vody, 24 % uhlíka, 22 % kyslíka, zvyšok je dusík a vodík.

Keď kúrime čerstvým drevom, ktoré ešte nedávno rástlo v lese, spotrebujeme veľké množstvo energie na odparenie vody obsiahnutej v dreve. To má za nežiadúci následok nízku teplotu v ohnisku, čím strácame aj ťah komína.

Pri nízkej teplote nezhoria ťažké plyny, ktoré unikajú von komínom a tým znečisťujú a znepríjemňujú životné prostredie. Spaľovaním mokrého dreva nedosiahnete ani tretinový výkon výhrevnosti. Okrem iného si zanášate aj dymovú cestu a riskujete komínový požiar.

Výsledkom zníženého ťahu komína často býva aj zadymenie miestnosti, čím sa vám môžu sadze usádzať na stenách a rovnako dochádza aj k nepríjemnému začierneniu skla. Asi nepoznám človeka, ktorý ho rád čistí.

Ideálna vlhkosť dreva na kúrenie je menej ako  20%. Takúto vlhkosť získava drevo po 2 rokoch správneho skladovania.

Zásady správneho skladovania dreva

Drevo skladujte vonku pod strieškou. Zo strán by malo byť umožnené vzduchu prúdiť okolo dreva. Drevo by nemalo byť priamo na zemi, aby nenasávalo vlhkosť zo zeme. Ideálne je ho ukladať na paletu prípadne inú vyvýšenú plošinu.

Uloženie dreva do tvaru sovy

 

To do akého tvaru – do kruhu alebo obdĺžnika – ho budete ukladať už necháme na vašich priestorových možnostiach a šikovnosti. Po 2 rokoch takéhoto skladovania drevo dosiahne požadovanú vlhkosť a je vhodne vysušené na kúrenie.


Vzhľadom na to, že na trhu sa dá dostať len ku kúpe čerstvého dreva, tak od dreva, ktoré ste tento rok kúpili, treba dať ruky preč, hneď ako ho správne uskladníte. Kým si vytvoríte svoju vlastnú zásobu suchého dreva, odporúčame používať kvalitné brikety, ktoré sa svojimi vlastnosťami najviac podobajú drevu.

Myslite na svoj krb či pec a skôr ako do neho „nahádžete“ prvé, čo vám príde pod ruku, si uvedomte následky.

 

Pokiaľ sa vás tento článok zaujal, prečítajte si aj aké sú základné pravidlá pri kúrení a údržbe. Prípadne nás sledujte na sociálnych sieťach, aby ste boli v obraze.

Which Prescription Drugs Are The Most Essential For Patient

Krásny a funkčný krb

Krásny a funkčný krb – 10 tipov ako si splniť sen

Krásny krb sa stal atraktívnou súčasťou moderného interiéru. Slúži nielen ako dekorácia, ale má aj funkčnú stránku ako efektívny a ekologický zdroj kúrenia. Každý dom má však svoje individuálne tepelné potreby a špecifiká, čo sa týka distribúcie tepla v priestore. A samozrejme každá rodina má svoje vlastné predstavy o rodinnom krbe. Ako si teda splniť sen o krásnom a funkčnom krbe?

Aby ste boli s výsledkom spokojní, vždy sa pri realizácii obráťte na odbornú firmu, ktorá vám navrhne krb na mieru. Výberom rokmi overenej firmy získavate istotu, že nekupujete „mačku vo vreci“.

Aké predpoklady treba splniť, aby ste boli majiteľmi krásneho a funkčného krbu?

1. Dobrý komín

Aby krb bol dokonale funkčný, musí byť komín zhotovený z kvalitných materiálov skúseným odborníkom. Univerzálny komín neexistuje.

Komín má byť navrhnutý na mieru, až keď viem, aký druh krbu či pece bude naň napojený. Vtedy sa najlepšie rozhodnem, či mám dať prednosť šamotovému či antikorovému komínu a kde ho v rámci budovy umiestnim.

Priemer komína pri krbe závisí viac od účinnej výšky komína a veľkosti otvárateľnej časti dvierok ako od výkonu vložky. Prvé pravidlo znie – čím nižší komín mám, tým väčší má byť priemer a naopak. A druhé pravidlo je, že so zväčšujúcim sa otvorom dvierok na prikladanie do krbu treba počítať s väčším priemerom komína.

V štádiu prípravy nehodno zabudnúť na prívod vzduchu na horenie z exteriéru!  V dnešnej modernej budove je to už nevyhnutnosť. Samozrejmá je dostatočne nosná podlaha bez podlahového kúrenia a tepelnej izolácie pod krbom.

2. Funkčný krb a jeho technický návrh

Správny technický návrh je dôležitý z hľadiska tepelných strát a potreby tepla v priestore a čase. Často sa stretávame s požiadavkou na nezmyselne vysoké výkony krbových vložiek. Keď si chcem správne vybrať, mal by som mať najprv jasno v spôsobe vykurovania domu. Krb je len doplnok ku hlavnému kúreniu.

Najprv si dám spraviť výpočet tepelných strát budovy, potom projekt kúrenia a až nakoniec môžem pristúpiť k výberu vhodného krbu. Pozmenené poradie zvyčajne vedie k nespokojnosti. Niektoré priestory sú prekúrené a inde zasa nie je dosť teplo.

3. Správny stavebný typ

Vhodne zvolený typ krbu vám zabezpečí to, aby ste mali teplo nielen tam, kde chcete, ale aj kedy chcete. To znamená, že sa musíte rozhodnúť, či má fungovať iba ako doplnkový zdroj tepla, ako často ho chcete využívať a čo od neho očakávate. Má len na Vianoce blikať a svietiť a vyčariť tú pravú domácu atmosféru? Alebo vás má každý deň vyhriať po návrate zvonka sálavým teplom a poskytnúť príjemné posedenie? Ako často sa chcem kúreniu venovať?

 • Otvorené ohnisko

Je tou správnou voľbou, pokiaľ chcete krb len na pohľad a atmosféru.

 • Teplovzdušný krb

Rovnaké očakávania vám splní aj teplovzdušný krb. Bezbariérový kontakt s romantickým praskotom a vôňou ohňa je zabezpečený do hora výsuvnými dvierkami.  A navyše vám poskytne väčšiu účinnosť. S vyššou účinnosťou idú ruka v ruke:

 • úspora paliva (šetrí nielen vaše peniaze, ale aj naše životné prostredie);
 • hygiena prostredia – menšia šanca zadymiť;
 • bezpečnosť– nevyprskne uhlík z ohniska.
 • vyšší tepelný výkon krbu môže byť užitočný ako záložný zdroj tepla –zvyšuje vašu nezávislosť od sieťových energií (elektrina, plyn).

Vonkajší plášť takéhoto diela je zhotovený z materiálov, ktoré teplo akumulujú a zároveň sálajú vo forme príjemného a zdraviu prospešného tepelného žiarenia. Existujú aj medicínske štúdie, ktoré potvrdzujú pozitívny vplyv sálavého tepla na ľudský organizmus. Prečítajte si článok o zdravom sálavom teple.

Výhody akumulačného krbu:

 • minimum údržby ( minimum prikladania 2-4x za deň, minimum popola, malá spotreba dreva, dlhodobo čisté sklo),zdravé sálavé teplo,
 • nevysušuje vzduch a nevíri prach
 • vhodné pre všetkých: alergikov, rodiny s malými deťmi ako i pre reumatikov,
 • oheň horí 1-2 hodiny ráno, 1-2 večer, teplo sa naakumuluje a odovzdáva ho cez povrch  krbu/ pece po celý deň

Tento typ krbu sa odporúča ľuďom, ktorí majú ku kúreniu a technike vzťah. Je predsa len náročnejší a to nielen finančne, ale i na správnu obsluhu a údržbu, tým aj na váš čas. Výhodou teplovodného krbu je, že v priebehu niekoľkých hodín kúrenia vyrobíte toľko tepla, koľko vystačí na väčšinu dňa.

Teplovodný krb má niekoľko výhod: veľké presklenie, čisté sklo i horenie. Teplo vyrábate v čase, keď máte chuť (večer). Veď užívať si pohľad na oheň stačí niekoľko hodín za deň. Prebytočné teplo sa uskladní v akumulačnej nádrži. Dom si ho odoberá v priebehu dňa, či noci, podľa aktuálnej potreby. Je vhodný do trvalo obývaných priestorov na pravidelné kúrenie

4. Dizajnový návrh krásneho krbu

Základným predpokladom vašej spokojnosti z estetickej stránky je dôkladne vypracovaný dizajnový návrh. Preto žiadajte dizajnový návrh vášho diela. Mal by to byť váš krb osadený vo vašom priestore a podľa vašich predstáv.

Každý sme jedinečný a taký by mal byť i náš domov a teda i krb. Dnes už krbové štúdiá bežne disponujú kvalitnými dizajnérmi s 3D počítačovým programom. A tak vám vedia ešte pred realizáciou vymodelovať váš krb v požadovanom priestore, aby ste si ho vedeli lepšie predstaviť. Dotiahnite jednotlivé detaily! Vyhnete sa tak počas realizácie odbiehaniu z práce na stavbu a unáhlenému riešeniu nastolených otázok typu: „Oóu, pani prepáčte. Tu mi to nevychádza. Môžem to urobiť takto?“

5. Správna voľba použitých materiálov

Materiály si volí každý primerane svojej peňaženke. Sú však isté hranice, pod ktoré sa neznížte. Zahrávate sa s ohňom uprostred vášho domova. Materiály musia dlhodobo odolávať veľmi tvrdým podmienkam. Vysokým teplotám musí odolávať nielen krbová vložkadymovody či komín, ale aj celá komora. Materiály musia byť hygienicky bezchybné – nesmú sa z nich uvoľňovať do obytného priestoru žiadne prchavé látky alebo mikročastice.

6. Šťastná ruka pri výbere realizačnej firmy a majstra

Realizačnú firmu si treba vyberať na základe referencií. Najlepšie od vašich známych, o ktorých viete, ako sú nároční. Výberom rokmi overenej a zabehnutej firmy získavate určitú istotu, že to s týmto krásnym remeslom a podnikaním myslia vážne a budú vám k dispozícii aj o X rokov.

Stavba krbov a pecí – „kachliarstvo“ je viazaná živnosť. To znamená, že ju môžu vykonávať iba odborne spôsobilé osoby (vyučený v odbore kachliar). Rozlišujte teda medzi „kachliarstvom“ a  „montážou krbových a komínových systémov z hotových komponentov“. Táto živnosť oprávňuje držiteľa na montáž skladačiek – stavebníc bez akýchkoľvek úprav a rozvodov teplého vzduchu a podobne. A vy predsa potrebujete niečo „na mieru“. Teda potrebujete „kachliara“, nie montéra.

7. Dobré palivo

 • Drevodrevené (pilinové) brikety či peletky.

Dobrý komín i krb sú vám nanič, ak nemáte dobré palivo. Drevo má byť narezané na správnu dĺžku (cca 5 – 10 cm kratšie ako vnútorný rozmer ohniska) a naštiepané. Obvykle sa predáva čerstvé drevo.
Ak má drevo vlhkosť okolo 50 % – ešte včera po ňom v lese behali veveričky. Uskladnite ho na vetranom mieste, kde bude chránené pred dažďom. Drevo bude suché (vlhkosť optimálne do 15 %) približne za 2 roky.

Prečo nekúriť mokrým drevom?

 • Z mokrého dreva nedosiahnete ani 1/3-nový výkon a zanášate si dymovú cestu (spalinové ťahy, ak máte, dymovod, i komín).
 • Plytváte palivom.
 • Otravujete vzduch.
 • Riskujete komínový požiar.

Viac informácií v našom článku: Suché drevo – prečo je dôležitá vlhkosť dreva?

 • Brikety

Sú to tlakom zlisované drevené piliny bez použitia lepidiel. Vyhnite sa briketám vyrobeným z odpadu z bukasu a iných umelo vyrobených dosiek.

Do ohniska nepatrí odpad! PET fľaše, tetrapakové obaly a kelímky od jogurtu recyklujte! Pretože, keď ich spaľujete, sú schopné rozleptať antikorové dymovody a komín.

Pre viac informácii si prečítajte ako správne kúriť.

8. Správna obsluha

Dbajte na to, aby ste si (vy aj zhotoviteľ krbu) našli dosť času na prvé zakúrenie. Dobré vysvetlenie funkcie, zásady používania a údržby diela sú nevyhnutné. Nespoliehajte sa na návody. Nevravíme, že ich netreba. Preštudujte si ich, ale často tam nie je všetko. Pozorne pozerajte a počúvajte, čo a ako robí majster pri odovzdávaní diela. Dajte si vysvetliť a osobne si pred ním vyskúšajte všetky ovládacie prvky. Vyskúšajte si aj náročnejšie úkony spojené s údržbou a čistením. Informujte sa na intervaly údržby.

9. Náradie a doplnky, ktoré vám uľahčujú používanie

Dôležitou súčasťou krásneho a funkčného krbu  sú doplnky:

 • nehorľavá podložka pred krb,
 • nádoba na drevo,
 • nádoba na popol,
 • automatická regulácia horenia,
 • vysávač na popol,
 • náradie na manipuláciu s horúcim drevom a čistenie.

Bez dobrého náradia či čistiacich prostriedkov je obsluha a údržba kozuba zbytočná drina. Uľahčite si život.

Automatická regulácia horenia dokáže viac než len regulovať proces horenia s cieľom optimalizovať ho. Šetrí palivo, zvyšuje bezpečnosť, predlžuje intervaly prikladania. Odbremeňuje nás od nutnosti mať na niečom svoju pozornosť, čím sa znižuje náš stres.

10. Pravidelná údržba

Krb aj komín treba čistiť, starať sa oň a udržiavať ho v dobrom technickom stave. Najlepšie je dohodnúť sa s realizátorom diela na pravidelnej údržbe.

Counterfeit medicaments are putting the whole world at risk