IGNIS KRBY špinavé krbové sklo

Špinavé krbové sklo – ako mu predchádzať?

Jeden z dôvodov, prečo ako zdroj tepla v našich domovoch si volíme krb či kachľovú pec, je aj upokojujúci pohľad na horiaci oheň. Preto je nepríjemné pokiaľ nám špinavé krbové sklo bráni si 100 % užívať tento pohľad.

Ako predchádzať špinavému krbovému sklu?

Správna spaľovacia teplota

Je dôležité vedieť, že drevo nehorí stále rovnako a tento poznatok pri kúrení aj využívať a to regulovaním čerstvého vzduchu do ohniska a odtoku spalín do komína. Pokiaľ to nerobíte správne, tak nedokážete zúžitkovať všetku energiu z dreva na teplo (vznikne zbytočne veľa odpadu a spolu s tým znehodnotíte krb či pec, dymovody aj komín) alebo vám značná časť tepla unikne von komínom. V prvej fáze horenia nikdy neuzatvárajte prívod vzduchu do ohniska ani komínovú klapku! No na druhej strane nekúrte dlho s naplno otvorenými prívodmi vzduchu do ohniska, aby ste pec príliš neprehriali.

IGNIS KRBY - Ručná regulácia prívodu vzduchu

Optimálny komínový ťah

Krbové vložky ani kachle nemôžu fungovať správne, pokiaľ komín nemá správny ťah. Dobrý ťah komína zaručuje správne horenie a odvod spalín. Ťah v komíne vzniká vďaka rozdielu teploty vnútri komína a vonkajšou teplotou, ktorá býva obvykle nižšia.  Preto je dôležité po zapálení ohňa nechať pec či krb dobre rozhorieť (s otvorenou klapkou na prívod vzduchu), aby sa komín ohrial.

V technických parametroch krbu či kachľovej pece výrobca udáva, aký by mal byť optimálny komínový ťah. Ten ovplyvňuje ako technický stav komína – žiadne prekážky v ceste spalín (dôležitá pravidelná revízia komína) tak aj účinná výška komína (musí byť správne navrhnutá už pri výstavbe).

Dostatočný prívod vzduchu

Častou chybou je tiež „dusenie“ ohňa, kedy je plameň tmavočervený až purpurový, čo znamená, že spaľovaciemu procesu chýba kyslík. Oheň je pravidelne „dusený“, aby sa predĺžila dĺžka horenia a nemuselo sa často prikladať. No tým dochádza k nedokonalému spaľovaniu, čím sa tiež zvyšujú emisie vznikajúce horením. Vznikajúce sadze sa usadzujú nielen na skle, ale aj v krbovej vložke, dymovodoch a v komíne.

V prvej fáze horenia nikdy neuzatvárajte prívod vzduchu do ohniska ani komínovú klapku! Keď už drevo dobre horí, postupne privierajte prívod vzduchu do ohniska.

Suché drevo

Palivové drevo sa stáva vhodným na kúrenie, až keď dosiahne požadovanú vlhkosť pod 20 %. Čerstvo spílené drevo obsahuje 50 – 60 % vody. Voda v dreve je pri horení nežiadúca, lebo je potrebné vynaložiť viac energie na jej odparenie. Táto energia sa míňa na úkor tepla, ktoré mohla produkovať. Z toho dôvodu je vysušené drevo niekoľkokrát výhrevnejšie ako čerstvé. To v praxi znamená, že drevo by ste pred spálením mali nechať schnúť asi dva roky, ideálne voľne prevetrávané vonku a prekryté iba zhora proti dažďu a snehu.

Suché drevo - správne skladovanie

Ako vyčistiť špinavé krbové sklo?

Pokiaľ sa vám krbové sklo počas kúrenia zanáša, odporúčame zvýšiť intenzitu horenia otvorením klapky na prívod vzduchu do ohniska, čím by sa malo sklo samovoľne vyčistiť,

Ak už máte špinavé krbové sklo, postačí vám ponoriť vlhkú handričku do studeného popola (POZOR nesmie obsahovať hrubé nečistoty) a sklo mechanicky utrieť. Následne pomocou novín, kuchynskej papierovej utierky alebo vreckovky sklo dočistite. Nezabúdajte na bezpečnosť a čistenie skla či krbovej vložky vykonávajte len v celkom vychladnutom stave.

IGNIS krby - kúrenie a údržba

Kúrenie a údržba – základné pravidlá

Kúrenie a údržba – základné pravidlá

Správne kúrenie a údržba idú ruka v ruke so životnosťou krbu či pece. Pozrime sa na základné body, ktoré by ste mali dodržiavať.

  • Správna dávka dreva

Životnosť krbu, pece, sporáka alebo kotla závisí od dodržiavania stanovených dávok dreva výrobcom alebo kachliarskym majstrom. Najviac reklamácií a poškodení vzniká práve kvôli ich prekurovaniu vysokými dávkami dreva. Optimálnu dávku dreva na kúrenie je povinný stanoviť výrobca alebo kachliarsky majster v preberacom protokole.

  • Nespaľujte odpady

IGNIS KRBY suché drevo

Nekúrte natieraným, impregnovaným drevom ani drevotrieskou, lebo ich splodiny poškodzujú životné prostredie aj ohniská, dymovody a komíny. Sú jedovaté a popol z nich nebudete môcť použiť v záhradách ako hnojivo!

Pri správnom horení a vlhkosti dreva ostáva ohnisko pri kúrení nezačmudené a unikajúci dym z komína nie je takmer vôbec vidieť. Všade, kde uvidíte čierny dym z komína, sa buď nekúri správne alebo sa nekúri vhodným palivom.

  • Správne zakurovanie

Pri zakladaní ohňa sa drevo najlepšie rozhorí vtedy, keď k nemu priteká vzduch zo všetkých strán. Preto drevo pred zapálením uložte do ohniska:

Správne zakurovanie

  1. na dva hrubšie klátiky po bokoch ohniska položíte naprieč nakálané polená hrúbky 10 – 12 cm;
  2. na ne dáte asi 0,5 kg tenších polienok (rozmery cca 4×4 cm, ideálne z mäkkého dreva)
  3. medzi ne vložte pevný voskový podpaľovač (dostupný v odborných predajniach).
  4. Papier pri rozkurovaní nepoužívajte, pretože z neho ostáva veľa popola. Od pevného podpaľovača, ktorý horí viac ako 5 minút, sa oveľa ľahšie zapália triesky a od nich polená.

  • Správna údržba skla

Žiaden žiaruvzdorný materiál, pokiaľ sa nejedná o produkt so špeciálnou priemyselnou aplikáciou, nie je odolný voči chemikáliám. Pod chemickou látkou rozumieme aj čistič určený na údržbu krbového skla. Tento čistič sa nesmie nikdy striekať priamo na sklo z dôvodu rizika zatečenia tejto chemikálie do dolnej časti tesnenia. Pôsobením chemickej látky totiž tesnenie stvrdne a stratí svoju funkciu pre pružné ukotvenie skla.

Naďalej tvrdíme, že najlepším čističom je vlhká utierka a popol. Je to ekologické, najlacnejšie a efektívne riešenie čistenia skla.

  • Údržba pred vykurovacou sezónou

Pred vykurovacou sezónou nezabudnite vykonať pravidelnú údržbu vášho krbu či pece. Skontrolujte a povysávajte teplovzdušnú komoru od prachu a pavučín. V ďalšom kroku prekontrolujte tesnosť dvierok a v akom stave je šamot.

V prípade, že máte teplovodný výmenník, nezabúdajte aj na jeho čistenie, aby vám neklesala jeho účinnosť.

Kompletný návod na správne kúrenie a údržbu krbu alebo pece v PDF

V nasledujúcom videu si môžete pozrieť všetky tipy ohľadom bezpečnej prevádzky vášho krbu či pece.

 

YouTube video